Worki na odpadyUprzejmie informuję, że z przyczyn technicznych, niezależnych od gminy w dniach 18 – 22 stycznia nie zostały odebrane z Państwa nieruchomości bioodpady. Za zaistniałą sytuację przepraszam i jednocześnie zapewniam, że od dnia 25 stycznia 2021 r. odbiór bioodpadów odbywać się będzie zgodnie z dostarczonym harmonogramem.

Kierownik WGOKiE
Anna Budzyńska

Zdjęcie skrzynki ustawionej przy WGOKiEZ uwagi na panującą sytuację epidemiczną, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców uprzejmie informuję, że w budynku Wydziału ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji w Dobrej może jednocześnie przebywać 2 interesantów. Mieszkańcy, którzy nie mają możliwości technicznych przesłania deklaracji „śmieciowych” drogą elektroniczną, mogą wypełnioną deklarację przesłać pocztą. Osoby, które chcą pozostawić wypełnioną deklarację bez potrzeby stania w kolejce na zewnątrz, mogą taką deklarację pozostawić w skrzynce na dokumenty. Skrzynka znajduje się przed budynkiem Wydziału ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji w Dobrej. Wzór prawidłowo wypełnionej deklaracji umieszczony został na stronie urzędu gminy w zakładce GOSPODARKA ODPADAMI w podzakładce DEKLARACJA.

Kierownik WGOKiE
Anna Budzyńska

Od stycznia 2021 r. mieszkańcy gminy Dobra mogą składać deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Dobra elektronicznie poprzez platformę E-PUAP. Prezentujemy film z prostą instrukcją, jak to zrobić.

Kosze do selektywnej zbiórki odpadów

Uprzejmie informuję, że pakiety worków do segregacji odpadów komunalnych będą dystrybuowane przez firmę JUMAR w drugiej połowie lutego 2021 r. Opóźnienie spowodowane jest trudną sytuacją związaną z Covid 19 zarówno w fabryce, której zlecono produkcję worków jak i w samej firmie Jumar. Dlatego też, proszę o wykorzystywanie worków, które otrzymaliście Państwo w poprzednich rozdaniach lub własnych. W miarę możliwości przy wykorzystywaniu worków własnych proszę o przestrzeganie ich kolorystyki zgodnej z poszczególnymi rodzajami odpadów segregowanych. Jeśli to nie będzie możliwe, proszę, aby odpady segregowane umieszczane w dowolnym kolorze worków były opatrzone przyklejoną kartką z opisem jaki rodzaj odpadu tam się znajduje. Właściciele nieruchomości, którzy w tym roku przystępują pierwszy raz do gminnego systemu gospodarki odpadami proszę o kontakt telefoniczny z Wydziałem ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi pod nr tel. 91 311 34 87

Kierownik WGOKiE
Anna Budzyńska

W związku ze Świętem Trzech Króli (06.01.2021) odpady komunalne (w pojemnikach) będą odbierane zgodnie z poniższym harmonogramem:  04.01.21  PONIEDZIAŁEK – odbiór bez zmian 05.01.21  WTOREK – odbiór bez zmian 06.01.21  ŚRODA – ŚWIĘTO 07.01.21  CZWARTEK – odbiór środowy 08.01.21  PIĄTEK – odbiór czwartkowy 09.01.21  SOBOTA – odbiór piątkowy

 PSZOK z lotu ptakaUprzejmie informujemy, że w dniu 31.12.2020r. PSZOK w Dobrej przy ul. Zwierzynieckiej 4 będzie czynny do godziny 13:00.

Kierownik WGOKiE

21.12.20 - Poniedziałek - odbiór bez zmian 22.12.20 – Wtorek – odbiór bez zmian 23.12.20 – Środa – odbiór środowy i czwartkowy 24.12.20 – Czwartek – odbiór piątkowy 28.12.20 – Poniedziałek – odbiór poniedziałkowy i wtorkowy 29.12.20 – Wtorek – odbiór środowy 30.12.20 – Środa – odbiór czwartkowy 31.12.20 – Czwartek – odbiór piątkowy

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z lotu ptaka

Informujemy, że w dniach 24.12.2020r. i 2.01.2021r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Dobrej przy ul. Zwierzynieckiej 4 będzie nieczynny. 

Za powstałe utrudnienia przepraszamy. 

Kierownik WGOKiE

Wykaz ulic, na których będą myte pojemniki na odpady komunalne w dniu 3 grudnia 2020r.

Wykaz ulic, na których będą myte pojemniki na odpady komunalne w dniu 2 grudnia 2020r.

Wykaz ulic, na których będą myte pojemniki na odpady komunalne w dniu 1 grudnia 2020r.