Wykaz ulic, na których pojemniki będą myte 4 grudnia 

Wykaz ulic, na których pojemniki będą myte 3 grudnia

Poniżej zamieszczamy przedstawioną przez Panią Annę Budzyńską na sesji Rady Gminy prezentację dotyczącą wybranych najistotniejszych z punktu widzenia mieszkańców zmian wprowadzonych nowelizacją z dnia 19 lipca 2019 r. do ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Wykaz ulic, na których pojemniki będą myte 29 listopada

Wykaz ulic, na których pojemniki będą myte 28 listopada

Wykaz ulic, na których pojemniki będą myte 18 listopada 

 Wykaz ulic, na których pojemniki będą myte 16 listopada

Wykaz ulic, na których pojemniki będą myte 15 listopada.

Wykaz ulic, na których pojemniki będą myte 14 listopada.

Wykaz ulic, na których pojemniki będą myte 12 listopada.

Wykaz ulic, na których pojemniki będą myte 8 listopada