Informuję, że z uwagi na dni świąteczne 01.05.2018 r. (wtorek) i 03.05.2018 r. (czwartek) wywóz odpadów komunalnych zostanie wykonany z przesunięciem tj.:

trasa poniedziałkowa zostanie przesunięta na sobotę 28.04.2018 r.

trasa wtorkowa zostanie przesunięta na poniedziałek 30.04.2018 r.

trasa środowa pozostaje bez zmian 02.05.2018 r.

trasa czwartkowa zostanie przesunięta na piątek 04.05.2018 r.

trasa piątkowa zostanie przesunięta na sobotę 05.05.2018 r.

 

Kierownik WGOKiE

Anna Budzyńska

 

Informuję, że z uwagi na dzień świąteczny 31.05.2018 r (czwartek) wywóz odpadów komunalnych zostanie wykonany z jednodniowym przesunięciem tj.:

trasa czwartkowa zostanie przesunięta na piątek 01.06.2018r.

trasa piątkowa zostanie przesunięta na sobotę 02.06.2018r.

 

Kierownik WGOKiE

Anna Budzyńska

 

Informuję, że z uwagi na dni świąteczne - Święta Wielkanocne tj. 02.04.2018r. (poniedziałek) nastąpią zmiany w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych.

 

Pragnę przypomnieć Państwu, iż wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobra zobowiązani są do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2018. Podstawą ustalenia wysokości opłaty na rok 2018 jest ilość zużytej wody z danej nieruchomości w roku 2017 (informacja uzyskana z Wodociągów Zachodniopomorskich). Formularz deklaracji można otrzymać:

1.Wydział ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji, ul. Graniczna 39b Dobra

  1. Urząd Gminy Dobra, ul. Szczecińska 16a Dobra
  2. Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji, ul. Graniczna 24a Dobra
  3. Wydział ds. Obywatelskich i Ochrony Środowiska , ul. Lipowa 51 Wołczkowo
  4. Straż Gminna, ul. Daniela 32 Dołuje

lub  pobrać tutaj  -  deklaracje

Wszelkiej pomocy przy wypełnianiu deklaracji udzielą Państwu pracownicy Wydziału ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji w Dobrej przy ul. Granicznej 39b. Informację można uzyskać również pod numerami telefonów: 91 311-23-07, 91311-34-87

                                                                                                                                                                     Kierownik WGOKiE  Anna Budzyńska

Akcja skierowana jest do wszystkich mieszkańców Gminy Dobra, którzy chcą pozbyć się odpadów w postaci choinek naturalnych. Będą one odbierane w ostatni dzień roboczy miesiąca stycznia i lutego danego roku kalendarzowego z miejsc/punktów wywozowych wskazanych poniżej:

Informuję, że z uwagi na dni świąteczne - Boże Narodzenie nastąpią zmiany w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych tj.:

W sobotę dnia 23.12.2017 r. – zostanie odebrana trasa poniedziałkowa (z dnia 25.12.17 r.) plus dodatkowo adresy z tras wtorkowych (z dnia  26.12.17 r.) wymienione poniżej:

Informuję, że z uwagi na dzień świąteczny Nowy Rok 01.01.2018 r. (poniedziałek) nastąpią zmiany w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych.

Dnia 02.01.2018 r. (wtorek) będą odbierane trasy poniedziałkowe plus dodatkowo wybrane ulice z tras wtorkowych tj.:

ZWRACAM SIĘ Z APELEM DO WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI JAK RÓWNIEŻ ZARZĄDCÓW WSPÓLNOT, SPÓŁDZIELNI BUDYNKÓW WIELOLOKALOWYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY DOBRA!

W przypadku wystąpienia opadów śniegu prosimy o systematyczne odśnieżanie terenów przylegających i dojść do wiat, zatoczek śmietnikowych.

Przedmiotowe działania zapewnią Państwu, mieszkańcom Państwa posesji sprawny i bezproblemowy odbiór odpadów komunalnych.

KIEROWNIK WGOKiE

Anna Budzyńska

PRZYPOMINAMY, IŻ ZBIÓRKA ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH W TYM ODPADÓW ZIELONYCH TRWA OD KWIETNIA DO KOŃCA LISTOPADA KAŻDEGO ROKU KALENDARZOWEGO.  


Zbiórka odpadów biodegradowalnych w tym odpadów zielonych
jest prowadzona w ramach odbioru selekcji w systemie workowym oraz w systemie kontenerowym. Akcja skierowana jest do wszystkich mieszkańców Gminy Dobra, którzy chcą pozbyć się odpadów zielonych pochodzących z ich działek.

Informuję, że z uwagi na dzień świąteczny Wszystkich Świętych wypadający dnia 01.11.2017 r. ( środa) odpady komunalne odbierane będą z jednodniowym przesunięciem tj.:

- trasa środowa zostanie przesunięta na czwartek;

- trasa czwartkowa zostanie przesunięta na piątek

- trasa piątkowa zostanie przesunięta na sobotę.

 

Kierownik WGOKiE

Anna Budzyńska

Informuję, że od dnia 4 września 2017 r. firma Z.P.H.G. JUMAR Julian Maruszewski rozpocznie sukcesywne mycie i dezynfekcję pojemników na odpady komunalne na terenie Gminy Dobra.

Usługa będzie wykonywana zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miejscowościach.

 

Kierownik WGOKiE 

Anna Budzyńska