Wykaz miejscowości i ulic, na których będą myte pojemniki na odpady komunalne w dniu 29.10.2021r.

Miejscowość Ulica  nr domu nr mieszk.
Wąwelnica Polnych Kwiatów 21  
Mierzyn Artemidy  1a  
Mierzyn Artemidy  2  
Mierzyn Artemidy  3  
Mierzyn Artemidy  7  
Mierzyn Artemidy  11  
Mierzyn Artemidy  15  
Mierzyn Artemidy  17  
Mierzyn Brzozowa 50B  
Mierzyn Brzozowa 50D  
Mierzyn  Grafitowa 1 1
Mierzyn  Grafitowa 1 2
Mierzyn  Grafitowa 1 3
Mierzyn  Grafitowa 1 4
Mierzyn  Grafitowa 1 6
Mierzyn  Grafitowa 2 2
Mierzyn  Grafitowa 2 3
Mierzyn  Grafitowa 2 6
Mierzyn  Grafitowa 3 1
Mierzyn Grafitowa 3 2
Mierzyn  Grafitowa 3 3
Mierzyn  Grafitowa 3 4
Mierzyn  Grafitowa 3 5
Mierzyn  Grafitowa 4 3
Mierzyn  Grafitowa 4 4
Mierzyn  Grafitowa 4 5
Mierzyn  Grafitowa 4 6
Mierzyn  Grafitowa 5 1
Mierzyn  Grafitowa 5 2
Mierzyn  Grafitowa 5 3
Mierzyn  Grafitowa 5 4
Mierzyn  Grafitowa 5 5
Mierzyn  Grafitowa 5 6
Mierzyn  Grafitowa 6 1
Mierzyn  Grafitowa 6 2
Mierzyn  Grafitowa 6 4
Mierzyn  Grafitowa 6 5
Mierzyn  Grafitowa 6 6
Mierzyn  Grafitowa 7 1
Mierzyn  Grafitowa 7 2
Mierzyn  Grafitowa 7 3
Mierzyn  Grafitowa 7 5
Mierzyn  Grafitowa 7 6
Mierzyn  Grafitowa 8 1
Mierzyn  Grafitowa 8 2
Mierzyn  Grafitowa 8 3
Mierzyn  Grafitowa 8 4
Mierzyn  Grafitowa 8 5
Mierzyn  Grafitowa 8 6
Mierzyn  Grafitowa 9 1
Mierzyn  Grafitowa 9 2
Mierzyn  Grafitowa 9 3
Mierzyn  Grafitowa 9 4
Mierzyn  Grafitowa 9 5
Mierzyn  Grafitowa 9 6
Mierzyn  Grafitowa 15 2
Mierzyn  Grafitowa 15 3
Mierzyn  Grafitowa 15 4
Mierzyn Grafitowa 15 6
Mierzyn  Grafitowa 16 1
Mierzyn  Grafitowa 16 2
Mierzyn  Grafitowa 16 3
Mierzyn  Grafitowa 16 4
Mierzyn  Grafitowa 16 5
Mierzyn  Grafitowa 16 6
Mierzyn  Grafitowa 17 1
Mierzyn  Grafitowa 17 2
Mierzyn  Grafitowa 17 3
Mierzyn  Grafitowa 17 4
Mierzyn  Grafitowa 17 5
Mierzyn  Grafitowa 17 6
Mierzyn  Długa  1  
Mierzyn  Długa  1 A  
Mierzyn  Długa  2  
Mierzyn  Długa  3  
Mierzyn  Długa  4  
Mierzyn Długa  4b  
Mierzyn  Długa  5  
Mierzyn  Długa  5  
Mierzyn  Długa  5  
Mierzyn  Długa  6  
Mierzyn  Długa  7 1
Mierzyn  Długa  7 2
Mierzyn  Długa  7 A  
Mierzyn Długa  8  
Mierzyn  Długa  8 A  
Mierzyn  Długa  8 B  
Mierzyn  Długa  8 C  
Mierzyn  Długa  8 D  
Mierzyn  Długa  8 E  
Mierzyn Długa  8f  
Mierzyn Długa  8g  
Mierzyn  Długa  9  
Mierzyn  Długa  9 A  
Mierzyn  Długa  10  
Mierzyn  Długa  10 A  
Mierzyn  Długa  11  
Mierzyn  Długa  12  
Mierzyn  Długa  12 A  
Mierzyn  Długa  12 E  
Mierzyn Długa  12F  
Mierzyn  Długa  13  
Mierzyn  Długa  13  
Mierzyn  Długa  13 1
Mierzyn  Długa  13 E  
Mierzyn  Długa  13 H  
Mierzyn  Długa  14  
Mierzyn  Długa  14A  
Mierzyn  Długa  14B  
Mierzyn  Długa  14 B 1
Mierzyn  Długa  14 C  
Mierzyn  Długa  14D  
Mierzyn  Długa  15 1
Mierzyn  Długa  15 2
Mierzyn  Długa  15 3
Mierzyn  Długa  15 4
Mierzyn  Długa  15 5
Mierzyn  Długa  15 C  
Mierzyn  Długa  16 C  
Mierzyn  Długa  16 D  
Mierzyn  Długa  17  
Mierzyn  Długa  17 A  
Mierzyn  Długa  17 B  
Mierzyn  Długa  18  
Mierzyn  Długa  19  
Mierzyn  Długa  19  
Mierzyn  Długa  19  
Mierzyn  Długa  19  
Mierzyn  Długa  20 A  
Mierzyn  Długa  20 B  
Mierzyn  Długa  20 C  
Mierzyn  Długa  22  
Mierzyn  Długa  22  
Mierzyn  Długa  23  
Mierzyn  Długa  24  
Mierzyn  Długa  24 A  
Mierzyn  Długa  26  
Mierzyn  Długa  26  A  
Mierzyn  Długa  28  
Mierzyn  Długa  30  
Mierzyn Kaliny 6  
Mierzyn Kaliny 8  
Mierzyn Kaliny 3  
Mierzyn Kaliny 14  
Mierzyn Kaliny 16  
Mierzyn Kaliny  22  
Mierzyn  Łukasińskiego  142  
Mierzyn Zgodna  25  
Mierzyn Zgodna  25 1
Miezyn Żurawinowa 4  
Mierzyn Wiejska  4  
Mierzyn Wiejska  6  
Mierzyn Wiejska  8  
Mierzyn Wiejska  10  
Mierzyn Wiejska  12 A  
Mierzyn Wiejska  14  
Mierzyn Wiejska  16  
Mierzyn Welecka  25  
Mierzyn Welecka  25 1
Mierzyn Welecka  26  
Mierzyn Welecka  26  
Mierzyn Welecka  26 A  
Mierzyn Welecka  26A  
Mierzyn Welecka  27  
Mierzyn Welecka  27  
Mierzyn Welecka 27 A 1
Mierzyn Welecka 27 A 2
Mierzyn Welecka 27 B 1
Mierzyn Welecka 27 B 2
Mierzyn Welecka 27 C 1
Mierzyn Welecka 27 C 2
Mierzyn Welecka 27 D 1
Mierzyn Welecka 27 D 2
Mierzyn Welecka 27 E 1
Mierzyn Welecka 27 E 2
Mierzyn Welecka 27 F 1
Mierzyn Welecka 27 F 2
Mierzyn Welecka 27 G 1
Mierzyn Welecka 27 H 1
Mierzyn Welecka 27 H 2
Mierzyn Welecka 27 I 1
Mierzyn Welecka 27  I 2
Mierzyn Welecka 27 J 1
Mierzyn Welecka 27 J 2
Mierzyn Welecka 27 K 2
Mierzyn Welecka 27 L 1
Mierzyn Welecka 27 L 2
Mierzyn Welecka 27M 1
Mierzyn Welecka 27 M 2
Mierzyn Welecka 27 N 1
Mierzyn Welecka 27 N 2
Mierzyn Welecka  28  
Mierzyn Welecka  28 A  
Mierzyn Welecka  29 A  
Mierzyn Welecka  30  
Mierzyn Welecka  31 A  
Mierzyn Welecka  31 B  
Mierzyn Welecka  31 C  
Mierzyn Welecka  31 D  
Mierzyn Welecka  31 E  
Mierzyn Welecka  31 F  
Mierzyn Welecka  31 G  
Mierzyn Welecka  31 H  
Mierzyn Welecka  31 I  
Mierzyn Welecka  31 J  
Mierzyn Welecka  31K  
Mierzyn Welecka  31L  
Mierzyn Welecka  31M  
Mierzyn Welecka  32  
Mierzyn Welecka  34 1
Mierzyn Welecka  34 2
Mierzyn Welecka  34 3
Mierzyn Welecka  34 4
Mierzyn Welecka  34 5
Mierzyn Welecka  35  
Mierzyn Welecka  35  
Mierzyn Welecka  35 B  
Mierzyn Welecka  36  
Mierzyn Welecka  36  
Mierzyn Welecka  36 C  
Bezrzecze Nowowiejska 9L  
Bezrzecze Nowowiejska 31 1
Bezrzecze Nowowiejska 31 2
Bezrzecze Nowowiejska DZ 8/23  
Bezrzecze Nowowiejska 31a  
Bezrzecze Nowowiejska 31b  
Bezrzecze Nowowiejska 31b 1
Bezrzecze Nowowiejska 31a 2
Bezrzecze Nowowiejska 31b 2
Bezrzecze Nowowiejska 32 1
Bezrzecze Nowowiejska 32 2
Bezrzecze Nowowiejska 32a 1
Bezrzecze Nowowiejska 32a 2
Bezrzecze Nowowiejska 32b 1
Bezrzecze Nowowiejska 32b 2
Bezrzecze Nowowiejska 32C 1
Bezrzecze Nowowiejska 32C 2
Bezrzecze Nowowiejska 43 D  
Bezrzecze Nowowiejska 43 E  
Bezrzecze Nowowiejska 45 A  
Bezrzecze Nowowiejska 45 C  
Bezrzecze Nowowiejska 45 D  
Bezrzecze Nowowiejska 47  
Bezrzecze Nowowiejska 47 A  
Bezrzecze Nowowiejska 47 B  
Bezrzecze Nowowiejska 47 D  
Bezrzecze Nowowiejska 47 E  
Bezrzecze Nowowiejska 47 F  
Bezrzecze Nowowiejska 49 A  
Bezrzecze Nowowiejska 49 B  
Bezrzecze Nowowiejska 49 c  
Bezrzecze Nowowiejska 49 D  
Bezrzecze Nowowiejska 49e  
Bezrzecze Nowowiejska 49F  
Bezrzecze Nowowiejska 27 4
Bezrzecze Nowowiejska 27 5
Bezrzecze Nowowiejska 27 6
Bezrzecze Nowowiejska 27 7
Bezrzecze Nowowiejska 27 8
Bezrzecze Nowowiejska 27 9
Bezrzecze Nowowiejska 27 10
Bezrzecze Nowowiejska 27 11
Bezrzecze Nowowiejska 27 12
Bezrzecze Nowowiejska 27 13
Bezrzecze Nowowiejska 27 14
Bezrzecze Nowowiejska 27 15
Bezrzecze Nowowiejska 27 16
Bezrzecze Nowowiejska 27 17
Bezrzecze Nowowiejska 27 18
Bezrzecze Nowowiejska 27 19
Bezrzecze Nowowiejska 27 20
Bezrzecze Nowowiejska 27 21
Bezrzecze Nowowiejska 27 22
Bezrzecze Nowowiejska 27 23
Bezrzecze Nowowiejska 27 25
Bezrzecze Nowowiejska 27 24
Bezrzecze Nowowiejska 27 26
Bezrzecze Nowowiejska 27 27
Bezrzecze Nowowiejska 27 28
Bezrzecze Nowowiejska 27 29
Bezrzecze Nowowiejska 27 30
Bezrzecze Nowowiejska 27 31
Bezrzecze Nowowiejska 27 32
Bezrzecze Nowowiejska 27 33
Bezrzecze Nowowiejska 27 34
Bezrzecze Nowowiejska 27 35
Bezrzecze Nowowiejska 27 36
Bezrzecze Nowowiejska 27 37