Szanowni Mieszkańcy,

przypominam, że worki z odpadami komunalnymi przygotowane do odbioru przez firmę Jumar muszą być bezwzględnie zawiązane !!!

Ponadto proszę wystawiać je w sposób umożliwiający odbiór poszczególnych frakcji – tzn. nie układamy jednych worków na drugich, gdyż np. worki bio przykryte workami z plastikiem nie są widoczne dla pracowników odbierających odpady tej frakcji (szczególnie wczesnym rankiem). Przypominam, że każdą frakcję odbiera inna śmieciarka w innym czasie. Dlatego też, proszę ustawiać worki obok siebie aby odbiór mógł odbywać się sprawnie.

Kierownik WGOKiE
Anna Budzyńska