Urząd Gminy Dobra informuje, iż od stycznia 2020 r. jest prowadzona zbiórka choinek naturalnych!!! 

Akcja skierowana jest  do wszystkich mieszkańców Gminy Dobra, którzy chcą pozbyć się odpadów w postaci choinek naturalnych. Będą one odbierane w ostatni dzień roboczy miesiąca stycznia danego roku kalendarzowego z miejsc/punktów wywozowych wskazanych poniżej.

Mieszkańcy Gminy Dobra mogą dostarczać choinki naturalne do niżej wskazanych miejsc, oznaczonych tabliczką PUNKT ZBIÓRKI CHOINEK , w okresie od  01.01.2020 r. do 30.01.2020.

Choinki zostaną również odebrane sprzed posesji pod warunkiem że będą pocięte.

LP.

MIEJSCE ODBIORU CHOINEK NATURALNYCH

MIEJSCOWOŚCI

1.

teren boiska sportowego  ul. Sportowa 7  w Dobrej

Dobra

2.

teren boiska sportowego ul. Górna w Bezrzeczu

Bezrzecze , Redlica

3.

teren boiska sportowego przy ul. Długiej 20 c w Mierzynie

Mierzyn

4.

teren rekreacyjny Mierzynianka przy ul. Nasiennej 20  w Mierzynie

Mierzyn

5.

teren przy placu zabaw  na ul. Daniela w Dołujach

Dołuje, Kościno

6.

teren boiska sportowego przy filii GCKiB w Skarbimierzycach 17

Skarbimierzyce

7.

teren boiska sportowego  przy ul.  Lipowej w Wołczkowie

Wołczkowo

8.

teren boiska sportowego  w Rzędzinach

Rzędziny

9.

teren przy filii GCKiB w Stolcu 9

Stolec

10.

teren przy świetlicy środowiskowej w miejscowości Łęgi

Łęgi

11.

teren przy świetlicy środowiskowej w miejscowości Buk

Buk

12.

teren przy świetlicy środowiskowej w miejscowości Grzepnica

Grzepnica, Płochocin, Sławoszewo

13.

teren  przy placu zabaw w miejscowości Wąwelnica

Wąwelnica, Redlica, Lubieszyn

Kierownik WGOKiE

Anna Budzyńska