Wydział ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji otrzymuje Z.P.H.G. JUMAR Julian Maruszewski informację wraz z dokumentacją fotograficzną, iż nie wszyscy mieszkańcy i firmy prowadzące działalność na terenie Gminy Dobra prawidłowo segregują odpady komunalne. Bardzo często w workach żółtych, przeznaczonych do zbiórki plastiku, metali i odpadów wielomateriałowych ujawniane są min. brudne wiaderka po zaprawach murarskich, wiaderka po klejach budowlanych, buty, mopy do sprzątania, styropian, zabawki, papierki i patyczki po lodach, kołpaki, kosze na pranie (to jest gabaryt). W worku na papier umieszczane są worki po cemencie, brudne kartony po remontach. O ile w niektórych przypadkach można mówić o niewiedzy, pomyłce, to występują sytuacje wskazujące na celowe działanie. Powoduje to, że zebrane w taki sposób odpady traktowane są jako odpady zmieszane i w rezultacie obciąża to Gminę zwiększonymi kosztami. Kilkukrotnie cały transport odpadów segregowanych (tworzyw sztucznych i metali) odebranych od mieszkańców i firm przez Z.P.H.G. JUMAR Julian Maruszewski został zwrócony przez sortownię w Szczecinie. Stąd też działania polegające na naklejaniu kartek informujących o nieprawidłowej segregacji na nieodebranych workach lub pojemnikach z odpadami teoretycznie segregowanymi. Są to swego rodzaju ostrzeżenia, aby właściciele nieruchomości dokładniej segregowali odpady. Jeśli decydujemy się na segregacje odpadów i wnosimy niższe opłaty nie możemy przerzucać obowiązku powtórnej segregacji na inny podmiot.  

Cena odbioru i zagospodarowania 1 tony odpadów zmieszanych kosztuje 810,00 zł natomiast frakcja posegregowana 285,12 zł, różnica w cenie wynosi 524,88 zł

Problem, ale tylko w niewielkiej części, obrazuje zamieszczona dokumentacja fotograficzna.

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://dobraszczecinska.pl/site/images/2019/zla-segregacja

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowej segregacji odpadów przez firmę Z.P.H.G. JUMAR Julian Maruszewski odpady nie będą odbierane do czasu ich prawidłowego posegregowania, o czym urząd zostanie na bieżąco poinformowany wraz z dokumentacją fotograficzną. W przypadku rażących nieprawidłowości urząd naliczy właścicielowi wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dodatkowo właściciel nieruchomości musi liczyć się z nałożeniem przez Straż Gminną kary grzywny. Postępowanie administracyjne związane z naliczeniem wyższej opłaty za dany miesiąc jest niezależne od ewentualnego postępowania mandatowego. Ponadto prowadzone są przez Straż Gminną doraźne kontrole losowo wybranych nieruchomości w każdej miejscowości.

Informacje o prawidłowej segregacji znajdziecie Państwo w zakładce GOSPODARKA ODPADAMI w podzakładce EDUKACJA EKOLOGICZNA I PRAWIDŁOWA SEGREGACJA ODPADÓW. Można się posiłkować również informacją umieszczoną na workach. W związku z tym, że największe nieprawidłowości występują przy segregacji tworzyw sztucznych jeszcze raz podaję co można, a czego nie wrzucać do worków/pojemników na takie odpady:

TWORZYWA SZTUCZNE I METALE

Wrzucamy:

 • butelki PET po napojach (najlepiej zgniecione),
 • opakowania z tworzyw sztucznych po produktach spożywczych,
 • opakowania po chemii gospodarczej oraz po kosmetykach,
 • opakowania po mleku i sokach (opakowania wielomateriałowe),
 • reklamówki, worki foliowe,
 • puszki stalowe, aluminiowe i metale kolorowe,
 • folie,
 • małe doniczki i małe skrzynki plastikowe

nie wrzucamy:

 • pieluchy,
 • zabawki z tworzyw sztucznych,
 • styropian,
 • opakowania i butelki po olejach i smarach (chłodniczych, silnikowych),
 • butelki i pojemniki z zawartością,
 • sprzęt AGD, RTV,
 • płyty CD i DVD,
 • tworzywa sztuczne pochodzenia medycznego,
 • opakowania po aerozolach i lekach,
 • artykuły medyczne,
 • puszki po farbach i lakierach,
 • baterie,
 • opakowania po środkach chwasto- i owadobójczych,
 • części samochodowe,
 • rury PCV,
 • taśmy do opakowywania palet,
 • odzież i obuwie,
 • duży plastikowy sprzęt gospodarstwa domowego, meble ogrodowe z tworzyw sztucznych

Mamy nadzieję, że dobra współpraca naszych mieszkańców z Wydziałem  ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji oraz firmą przyczyni się nie tylko do poprawy stanu naszego środowiska naturalnego ale również do osiągnięcia wymaganych przepisami prawa poziomów ograniczenia składowania odpadów zmieszanych na składowisku oraz osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu: papieru, szkła, tworzyw sztucznych i metali.

Zachęcam do korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK-u w m. Dobra ul. Zwierzyniecka 4. Od mieszkańców Gminy Dobra przyjmowane są posegregowane odpady komunalne, przywiezione własnym transportem w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Kierownik WGOKiE

Anna Budzyńska