Pojemnik do segregacjiWydział ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji otrzymuje każdorazowo od firmy JUMAR informację wraz z dokumentacją fotograficzną, iż nie wszyscy mieszkańcy segregują odpady komunalne w odpowiedni sposób. Chociaż ustawa „śmieciowa” nakłada taki obowiązek na każdego właściciela nieruchomości od 01.01.2020 roku nadal zdarzają się błędy oraz zaniechanie segregacji.

Należy pamiętać, że niestosowanie się do zasad segregacji skutkuje dodatkową opłatą. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowej segregacji odpadów lub jej braku, odpady nie będą odbierane do czasu ich prawidłowego posegregowania, o czym urząd zostanie na bieżąco poinformowany przez podmiot odbierający odpady wraz z dokumentacją fotograficzną. Wobec właściciela nieruchomości, który nie stosuje się do zasad segregacji zostanie naliczona opłata podwyższona w wysokości 21,00 zł za 1 m³ zużycia wody.

SEGREGACJA ODPADÓW – NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY:

  • ŹLE! Stłuczona zastawa, szyby w pojemniku na szkło opakowaniowe.

Ceramiki, stłuczonych szklanek i kieliszków, naczyń żaroodpornych, luster, żarówek, szyb, zniczy, szkła zbrojonego nie wyrzucamy do pojemników zielonych, przeznaczonych na szkło opakowaniowe. Część z nich (np. żarówki) stanowi odpad niebezpieczny, który można oddać np. w PSZOK-u. Pozostałe mają inną temperaturę topnienia niż słoiki, szklane butelki, co utrudnia proces recyklingu. Znicze, lustra, ceramikę czy szkło stołowe klasyfikujemy jako odpady „zmieszane” czyli resztkowe.

  • ŹLE! Słoik po majonezie, butelka szklana po oliwie w pojemniku na odpady zmieszane

Odpady te stanowią szkło opakowaniowe i nadają się do recyklingu, ich miejsce jest w zielonym worku lub pojemniku. Słoików nie trzeba myć, wystarczy dobrze opróżnić z resztek żywności.

  • ŹLE! Resztki mięsne oraz żwirek w pojemniku na odpady „BIO”

Tylko surowe resztki roślinne: obierki, trawę, liście, drobne gałęzie, surowe drewno czy trociny możemy wyrzucać do pojemnika na odpady biodegradowalne.

Pozostałości mięsne, kości, odchody zwierząt, żwirek z kociej kuwety klasyfikujemy jako odpady „zmieszane”, resztkowe.

  • ŹLE! Odpady „BIO” wyrzucane w workach foliowych

Aby segregacja odpadów biodegradowalnych spełniała swoją funkcję, nie należy ich wyrzucać w workach foliowych, ale wprost do pojemnika. Woreczki stanowią zanieczyszczenie kompostu, który produkowany jest z naszych bioodpadów.

  • ŹLE! „Kartony” po mleku, sokach i napojach wrzucane do „papieru”

Opakowanie tzw. wielomateriałowe, oprócz celulozy, zawiera także warstwę aluminium i folii - dlatego powinno trafiać do pojemnika na tworzywa sztuczne i metale. Jeżeli je tam wrzucimy, możemy być pewni, że wszystkie surowce z tego rodzaju opakowań zostaną odzyskane.

  • ŹLE! Paragony w „papierze”

Papieru termicznego, na którym drukowane są paragony czy kupony nie należy wrzucać do pojemnika na papier, ponieważ nie nadaje się on do recyklingu. Paragony wrzucamy więc do odpadów zmieszanych.

  • ŹLE! Odpady budowlane wrzucane do odpadów zmieszanych

Gruz ceglany, płytki, inne odpady poremontowe, także opakowania po farbach i klejach należy posegregować i samodzielnie dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

W myśl zasady segregujesz-zyskujesz, pamiętajmy, że nasze codzienne wybory mają wpływ na naszą planetę!

Kierownik WGOKiE
Anna Budzyńska