Plakat akcji

Tym razem nie możemy zaprosić Was na obchody DNIA PLUSZOWEGO MISIA do biblioteki. Mamy jednak dla Was inną ciekawą propozycję - KONKURS PLASTYCZNY - w którym będziecie mogli popuścić wodze własnej fantazji.

Już od ponad 100 lat to właśnie pluszowy miś jest najczęstszym towarzyszem dzieci w ich codziennym życiu. Stał się także ulubionym bohaterem wielu filmów i bajek. Nie brak go również na kartach literatury dziecięcej. Ta popularna zabawka ma nawet swoje światowe święto, które przypada na dzień 25 listopada.
Z tej okazji Gminne Centrum Kultury i Bibliotek — Filia w Mierzynie ogłasza dla dzieci w wieku 3 – 6 lat konkurs plastyczny pn. „Mój przyjaciel miś”.

Celem konkursu jest:
Rozwijanie wyobraźni i kreatywności u dzieci.
Rozwijanie umiejętności manualnych.
Rozwijanie wrażliwości estetycznej.
Kształtowanie i rozwijanie zainteresowań artystycznych.

Prace należy dostarczyć do siedziby organizatora (najlepiej pocztą) do dnia 23.11.2020 roku, na adres organizatora lub filii bibliotecznej w Mierzynie. (Adresy znajdziecie Państwo na dole informacji).

Warunki uczestnictwa:
Zadaniem uczestników konkursu jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej postać MISIA. Będzie fajnie, jeśli postać misia będzie obdarzona indywidualnymi cechami i atrybutami.
Prace można wykonać dowolną techniką plastyczną (rysowanie, malowanie, grafika, wycinanka itp.). Prace należy wykonać na kartce o powierzchni formatu A-4 lub A3.
Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę.
Każda dostarczona praca musi zawierać metryczkę wg załączonego wzoru: Imię i nazwisko, wiek, oraz dane do kontaktu.

Kryteria oceny:
Samodzielność wykonania pracy
Estetyka pracy
Atrakcyjność formy i inwencja twórcza.

Postanowienia końcowe:
Wybrane przez jury prace zostaną nagrodzone pakietem książek.
Zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U. z 1994 r. nr 24, poz. 83 z późn. zm.) imię i nazwisko autora projektu zostanie zamieszczone na pracy.
Uczestnictwo w konkursie wiąże się z wyrażeniem zgody na:
- bezpłatne prezentowanie i publikowanie prac konkursowych we fragmentach lub w całości, bez zachowania praw autorskich, w celach promocyjnych Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej,
- publikację pracy na stronie GCKIB,
- przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997, tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922)
O terminie wręczenia nagród poinformujemy laureatów telefonicznie.

Prace nie podlegają zwrotowi.


Organizator (Adres nasyłania prac):
1. Gminne Centrum Kultury i Bibliotek
ul. Graniczna 31
72-003 Dobra
2. GCKIB- filia w Mierzynie
ul. Welecka 5
72-006 Mierzyn

Bibliotekarz Edyta Sztylc