Filia biblioteczna GCKIB w Mierzynie zaprasza mieszkańców naszej gminy i okolic na kolejne spotkanie z cyklu "Rozmowy przy wspólnym stole". Tym razem tematem naszego dialogu będzie "KONSUMPCJONIZM".

Cóż to znaczy? Według Encyklopedii Zarządzania to najprościej mówiąc nadmierna konsumpcja, przy której nie liczą się koszty społeczne, indywidualne i ekologiczne. To konsumpcja, która zaspokaja potrzeby wtórne, do których zaliczamy pragnienia związane z pożądaniem władzy, prestiżu, dominacji, wpływów i wyższej pozycji społecznej.

Tymczasem według słownika języka polskiego - to nic innego jak nadmierne przywiązywanie wagi do zdobywania dóbr materialnych

Zgadzacie się z tymi stwierdzeniami?

Niezależnie od waszej odpowiedzi zapraszam na spotkanie, gdzie będziemy mieli okazję wymienić się nie tylko poglądami na postawiony temat, ale również porozmawiać o jego skutkach i zasięgu.

Zapraszamy 13 lutego 2020 r. o 18:00 do fili bibliotecznej w Mierzynie. Ul. Welecka 5, tel. 91 4241963

Edyta Sztylc