Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad pobierz (pdf)
Głosowanie w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej pobierz (pdf)
Głosowanie w sprawie zamknięcia listy kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy Dobra pobierz (pdf)
Głosowanie w sprawie zamknięcia listy kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Dobra pobierz (pdf)
Głosowanie w sprawie zamknięcia listy kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Dobra pobierz (pdf)
Głosowanie w sprawie powołania Komisji Finansów i Budżetu Rady Gminy Dobra pobierz (pdf)
Głosowanie w sprawie powołania Komisji Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego Gminy Rady Gminy Dobra pobierz (pdf)
Głosowanie w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Dobra pobierz (pdf)
Głosowanie w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dobra pobierz (pdf)
Głosowanie nad powołaniem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Dobra pobierz (pdf)
Głosowanie w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Dobra pobierz (pdf)