Zaproszenie do udziału w projekcie nr FMP –0135-18 pt.: „ Ogrody Sztuki Elizabeth”

Z przyjemnością informujemy, że Gminy Dobra i Blankensee rozpoczynają nabór do projektu p.n. „Ogrody Sztuki Elizabeth” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów INTERREG V A Euroregionu Pomerania). Do uczestnictwa zapraszamy miłośników ogrodów mieszkających na terenie gmin Dobra i Blankensee.

23 lutego b.r. odbyło się uroczyste zakończenie projektu „Pod Srebrną Różą” - Treansgraniczna Akademia III Wieku, finansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, programu Interreg 5A Funduszu Małych Projektów.

Spotkanie zostało poprzedzone zajęciami rehabilitacyjno-ruchowymi, w ramach których seniorzy mogli skorzystać z ćwiczeń z piłkami, z sali doświadczania świata, z mechanicznych masaży i ćwiczeń na siłowni.

Przez prawie 4 miesiące 96 seniorów z gmin Dobra i Blankensee brało udział w zajęciach rehabilitacyjno-ruchowych i warsztatowych organizowanych ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, programu Interreg 5A Funduszu Małych Projektów.

27 stycznia oraz 3 i 10 lutego odbyły się kolejne spotkania organizowane ramach projektu „Pod Srebrną Różą – Transgraniczna Akademia III Wieku”. 8 grup szkoleniowych wzięło udział w warsztatach florystycznych, witrażowych, filcowania oraz z zakresu hortiterapii. Seniorzy aktywnie uczestniczyli również w zajęciach rehabilitacyjno-ruchowych.

Po przerwie świąteczno-noworocznej zostały wznowione warsztaty oraz zajęcia rehabilitacyjno-ruchowe organizowane ramach projektu „Pod Srebrną Różą – Transgraniczna Akademia III Wieku”.

W dniach 13 i 20 stycznia seniorzy z gmin Dobra i Blankensee aktywnie uczestniczyli w ćwiczeniach na siłowni, w sali doświadczania świata  oraz zajęciach rehabilitacyjnych z wykorzystaniem m.in.: piłek gimnastycznych.

6 polsko-niemieckich grup wzięło też udział w warsztatach z filcowania, witrażu oraz w zajęciach florystycznych.

Efektem pracy warsztatowej były piękne bukiety i kompozycje kwiatowe w ceramice, filcowe kwiaty i etui na telefony oraz witrażowe anioły z motywem srebrnej róży.

16 grudnia odbyły się ostatnie w tym roku spotkania dla seniorów w ramach projektu „Pod Srebrną Różą – Transgraniczna Akademia III Wieku”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Funduszu Małych Projektów Programu Współpracy INTERREG V A  Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska.

Jak co tydzień uczestnicy projektu brali udział w zajęciach rehabilitacyjno-ruchowych oraz w warsztatach witrażowych, filcowania i z zakresu hortiterapii. W czasie warsztatów powstały piękne witrażowe anioły i medaliony z kaboszonów, filcowe etui na telefony oraz filcowe kwiaty-brosze.