Zgłaszanie nieprawidłowości

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób etyczny, jawny i przejrzysty.

Wychodząc na przeciw ww. oczekiwaniom stworzyliśmy proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów. W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy skorzystać z formularza lub wysłać wiadomość na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Co należy zgłaszać:
Podejrzenie nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmioty realizujące projekty (np. Beneficjenci).

Więcej informacji można zasięgnąć na stronie http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci.

W dniu 27 lutego 2015 r. została zawarta umowa o dofinansowanie projektu „Poprawa systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych i deszczowych w miejscowości Mierzyn gm. Dobra” w ramach działania 1.1- Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I – Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013" pomiędzy Gminą Dobra a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Gmina uzyska częściowy zwrot poniesionych kosztów na dokumentację na zadaniu: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią PS Nowa w Mierzynie do oczyszczalni ścieków w Redlicy oraz za opracowanie studium wykonalności w związku z planowanym złożeniem pełnej dokumentacji aplikacyjnej w roku 2015 do postępowań konkursowych prowadzonych w ramach POIiŚ dla perspektywy programowania 2014-2015.