29 września, w roku 150 urodzin Elizabeth von Arnim oraz 120 rocznicy otwarcia przez nią szkoły w Rzędzinach, odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia pomnika autorstwa znakomitego artysty, malarza i rzeźbiarza, Bohdana Ronina-Walknowskiego. Specjalnym gościem uroczystości była Elżbieta Bruska, dziennikarka Kuriera Szczecińskiego oraz tłumaczka trzech powieści pisarki. Ostatnia z przetłumaczonych pozycji pt.: „Wszystkie psy mojego życia”, ukaże się jeszcze w tym roku.

 

„To wszystko było tutaj – spokój, szczęście i życie pełne sensu. Dziwię się, kiedy wracam pamięcią do minionych lat, i nie mogę sobie wytłumaczyć, dlaczego tak późno odkryłam, że w tym odległym zakątku znajduje się moje niebiańskie królestwo”.

Elizabeth von Arnim „Elizabeth i jej ogród”

 

W uroczystości, która rozpoczęła się o godz. 14:00 przed odnowionym budynkiem Urzędu Gminy w Dobrej, wzięli udział m.in. Wójt Gminy Teresa Dera, Skarbnik Gminy Jolanta Jankowska, Przewodniczący Rady Gminy Bartłomiej Miluch, Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Władysława Gruszczyńska, radni Gminy Dobra, sołtysi, kierownicy jednostek organizacyjnych i dyrektorzy szkół, autor pomnika Bohdan Ronin-Walknowski, przedstawiciel Gminy Blankensee Alfons Heimer, a także pracownicy urzędu, uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. K. I. Gałczyńskiego w Dobrej i mieszkańcy.

Oficjalną cześć uroczystości poprzedził program artystyczny dedykowany pamięci pisarki.

Znakomici muzycy: Czesław Lewicki, Zbigniew Kulesza i Kazimierz Czapiewski, czyli trio „Srebrzyści Akordeoniści”, rozpoczęli koncert pięknym tangiem z filmu „Zapach kobiety” -  „Por Una Cabeza”. Do drugiego utworu, tym razem walca „Od nocy do nocy” z filmu „Noce i dnie”, zatańczyła uczennica szkoły podstawowej w Dobrej – Alicja Jaworek. Kolejny utworem była piosenka „To były piękne dni”. Piosenkę „Pamiętajcie o ogrodach” Jonasza Kofty, zaśpiewał, razem z uczestnikami uroczystości, uczeń szkoły podstawowej w Mierzynie – Miłosz Dryjański. Na zakończenie został wykonany utwór „A gdybyś nie istniała”. 

Utwory były przeplatane fragmentami powieści „Elizabeth i jej ogród”. Na zakończenie części artystycznej dwie piosenki: „Milion białych róż” i „Kwiaty polskie”, pięknie wykonał zespół „Dobrawianki”. 

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://dobraszczecinska.pl/site/images/2016/odsloniecie_pomnika2/1

Po powitaniu gości i krótkim przedstawieniu biografii pisarki, głos zabrała Wójt Gminy Dobra pani Teresa Dera. W swoim wystąpieniu podkreśliła ogromny wkład Elżbiety Bruskiej w budowaniu pamięci o Elizabeth von Arnim, Podziękowała również duńskiej Fundacji Oticon za ufundowanie obu pomników pisarki – w Dobrej i Buku. 

Z krótka przemową wystąpiła także Elżbieta Bruska, wyrażając wdzięczność Pani Wójt i Radzie Gminy za wspieranie przedsięwzięć promujących twórczość hrabiny. Głos zabrali również autor pomnika – Bohdan Ronin-Walknowski i przedstawiciel partnerskiej Gminy Blankenee – Alfons Bruno Heimer. Gość z Niemiec podziękował Gminie za współprace i projekty upamiętniające wspólną historię oraz integrujące społeczność po obu stronach granicy.  

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://dobraszczecinska.pl/site/images/2016/odsloniecie_pomnika2/2

Do uroczystego odsłonięcia pomnika zostali zaproszeni: Teresa Dera Wójt Gminy Dobra, Bartłomiej Miluch Przewodniczący Rady Gminy, Jolanta Jankowska Skarbnik Gminy, Halina Sromek Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, Alfons Heimer przedstawiciel Gminy Blankensee, Elżbieta Bruska tłumaczka powieści hrabiny, Bohdan Ronin-Walknowski autor pomnika i Królowa Róż z 2015 roku – Alicja Jaworek.

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://dobraszczecinska.pl/site/images/2016/odsloniecie_pomnika2/3

Pomnik poświęcił Ojciec franciszkanin Benedykt Nadolny. 

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://dobraszczecinska.pl/site/images/2016/odsloniecie_pomnika2/4

Na zakończenie uroczystości zostały wykonane pamiątkowe zdjęcia.

Wszyscy goście otrzymali upominkowe bukieciki kwiatów i zostali zaproszeni na angielską herbatę i ciasto przygotowane przez mieszkanki Dobrej i Międzygminny Zakład Aktywności Zawodowej.

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://dobraszczecinska.pl/site/images/2016/odsloniecie_pomnika2/5

Wkrótce miejsce przy pomniku zostanie jeszcze wzbogacone o pamiątkową tablice z brązu z mottem pisarki.

 

Główny specjalista

Izabela Drjańska

 

Zdjęcia: K. Kowalewska