Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie reprezentowane  przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie w dniu 23-09-2021r. na podstawie Decyzji znak: SZ.RZT.70.116.2021.RaN zatwierdziło taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gmin: Miasto Szczecin, Kołbaskowo, Stare Czarnowo, Dobra, Police na okres 3 lat.  

Z decyzją można zapoznać się na stronie internetowej pod adresem: https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-szczecinie-taryfy/decyzja-taryfowa-sz-rzt-70-116-2021-ran-dla-zwik-sp-z-o-o-szczecin.html

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie reprezentowane przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie w dniu30.06.2021r. na podstawie Decyzji znak: SZ.RZT.70.52.2021.RaN zatwierdziło taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Dobra na okres 3 lat dla Wodociągów Zachodniopomorskich Sp z o.o. z siedzibą w Goleniowie.

Z decyzją można zapoznać się na stronie internetowej pod adresem: https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-szczecinie-taryfy/decyzja-taryfowa-sz-rzt-70-52-2021-ran-wodociagi-zachpom-gm-dobra.html

OGŁOSZENIE

Wodociągi Zachodniopomorskie Spółka z o. o. w Goleniowie zawiadamia, że w dniu 31.03.2021r. od godz. 9:00 do godz. 13:00 będzie wstrzymana dostawa wody w miejscowości:

Mierzyn, ulica Leszczynowa,

w związku z pracami na sieci wodociągowej.

Za powstałe niedogodności przepraszamy.

Kierownik Oddziału Terenowego

Uchwała Nr XIX/267/2020 Rady Gminy Dobra z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na terenie Gminy Dobra na lata 2021-2024 >> pobierz (pdf)

Uchwała nr III/42/2019 Rady Gminy Dobra z dnia 21 lutego 2019r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dobra >> pobierz

W związku z wystąpieniem awarii na sieci wodociągowej w miejscowości Bezrzecze informuję, że w dniu dzisiejszym do godz. 18.00 wystąpi przerwa w dostawie wody dla ulic: Koralowa i Osiedle Młodość. Obecnie trwa usuwanie awarii.

 

Wójt Gminy Dobra 

Szanowni mieszkańcy

W związku z otrzymaną przed chwilą informacją od Wodociągów Zachodniopomorskich w Goleniowie – eksploatatora ujęć i sieci wodociągowych na terenie Gminy Dobra, o przerwach w dostawie wody apeluję i proszę Mieszkańców miejscowości Mierzyn, Dołuje, Wołczkowo i Bezrzecze o zaprzestanie podlewania ogrodów w godzinach popołudniowych i wieczornych. Podlewanie ogrodów powoduje prawie czterokrotnie większy rozbiór wody ( niż średnie dzienne zużycie wody ) i brak wody do celów socjalno-bytowych dla Mieszkańców tych miejscowości.

Wójt Gminy Dobra

Podkategorie