Wójt Gminy Dobra zwraca się z ogromną prośbą do mieszkańców Gminy o rozważne i możliwie oszczędne korzystanie z wody dostarczanej z gminnej sieci wodociągowej. Szanujmy się nawzajem i pamiętajmy, że nie jesteśmy sami! Pobór wody do podlewania trawników i napełniania basenów może spowodować, że w danym momencie innym braknie jej do celów socjalno-bytowych.

Wobec powyższego proszę Mieszkańców o ograniczenie poboru wody do podlewania ogródków i trawników w szczególności w godz. 6:00-10:00 oraz 16:00-23:00. 

Wójt Gminy Dobra

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie reprezentowane przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie w dniu 04.05.2023r. na podstawie Decyzji znak: SZ.RZT.70.023.2023.JK skróciło okres obowiązywania taryfy zatwierdzonej decyzją z dnia 30-06-2021r. znak:SZ.RZT.70.52.2121.RaN za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Dobra na okres 3 lat i zatwierdziło taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Dobra na okres 3 lat dla Wodociągów Zachodniopomorskich Sp z o.o. z siedzibą w Goleniowie.

Z decyzją można zapoznać się na stronie internetowej pod adresem:

https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-szczecinie-taryfy/decyzja-sz-rzt-023-2023-jk-wodociagi-zach-sp-z-o-o-gm-dobra.html

Logo Wodociągów ZachodniopomorskichWodociągi Zachodniopomorskie informują o wprowadzeniu opłaty 50 zł za wydanie informacji o zużyciu wody dla każdego punktu dostawy wody. Jednak tak jak dotychczas będą podawać ilość zużytej wody w ciągu roku na fakturze za grudzień.

Zarządzenie nr 4/2023 Prezesa Spółki z o.o. "Wodociągi Zachodniopomorskie" z dnia 01.02.2023 r. w sprawie wprowadzenia zlecenia wydania informacji dotyczącej zużycia wody >> pobierz (pdf)

Uchwała Nr XXXIII/449/2022 Rady Gminy Dobra z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dobra >> pobierz (pdf)

Podkategorie