Szanowni Mieszkańcy

przypominam, że w myśl przepisu art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. 2017 poz. 328) zabronione jest wprowadzanie wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

Zgodnie z art. 9 ust. 3 ww. ustawy Firma POLDEK dokonywać będzie systematycznych kontroli w zakresie prawidłowości przyłączeń i odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej. Celem kontroli jest sprawdzenie szczelności sieci kanalizacji sanitarnej, ujawnienie nielegalnych przyłączy oraz podłączeń wód opadowych i drenażowych do gminnej kanalizacji sanitarnej.

Kontrole będą  przeprowadzane bez wchodzenia na teren posesji za pomocą generatora nietoksycznego dymu - płynnej pary. Dym jest całkowicie nieszkodliwy, bezwonny, bezpieczny dla ludzi i zwierząt. W przypadku pojawienia się dymu w pomieszczeniach zaleca się ich wietrzenie, a pojawienie się dymu w budynku świadczyć może o niewłaściwie działającej instalacji wewnątrz budynku

Akcja odbywać się będzie w poszczególnych miejscowościach gminy zgodnie z przedstawionym harmonogramem:

 

L.p

Miesiąc

Miejscowość

1

Kwiecień

Lubieszyn, Grzepnica

2

Maj

Dołuje, Kościno

3

Czerwiec

Dobra, Skarbimierzyce

4

Lipiec

Wołczkowo

5

Sierpień

Bezrzecze

6

Wrzesień

Mierzyn

7

Październik

Buk, Łęgi, Rzędziny, Stolec

8

Listopad

Sławoszewo

 

Mieszkańcy, u których zostaną wykryte nieprawidłowości, powinni liczyć się z konsekwencjami prawnymi i koniecznością uporządkowania sposobu odprowadzania i zagospodarowania wód opadowych.

 

WÓJT GMINY DOBRA