Uchwała Nr XIX/264/2012 Rady Gminy Dobra z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Dobra na rok 2013 - POBIERZ