Uchwała Nr XVII/246/2012 Rady Gminy Dobra z dnia 27 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę całości infrastruktury systemu odprowadzania ścieków, w tym nieruchomości - POBIERZ