W dniu 20 stycznia 2021r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Dobra reprezentowaną przez Panią Teresę Dera Wójta Gminy Dobra, a Panem Jakubem Polikowskim reprezentującym Spółkę Jawną Poldek Polikowscy z siedzibą w Dobrej. Wykonawca przyjął do wykonania usługę pn.: „Eksploatacja i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Dobra”. Umowa została zawarta do dnia 20.12.2021r.

W razie wystąpienia jakichkolwiek awarii na istniejącej kanalizacji deszczowej, proszę je zgłaszać pod niżej podane numery telefonów.

Tel. alarmowe (24h): 

Tel. 91 311 87 77, kom. 508 320 050

W dniu 05 marca 2019 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Dobra reprezentowaną przez Panią Teresę Dera Wójta Gminy Dobra, a Panem Jakubem Polikowskim reprezentującym przedsiębiorstwo POLDEK Polikowscy Sp. J. w Mierzynie na eksploatację i utrzymanie drożności istniejącej kanalizacji deszczowej na terenie gminy Dobra.

W dniu 12 kwietnia 2018 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Dobra reprezentowaną przez Panią Teresę Dera Wójta Gminy Dobra, a Panem Jakubem Polikowskim reprezentującym przedsiębiorstwo POLDEK Polikowscy Sp. J. w Mierzynie na eksploatację i utrzymanie drożności istniejącej kanalizacji deszczowej na terenie gminy Dobra.

W dniu 22 marca 2017 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Dobra reprezentowaną przez Panią Teresę Dera Wójta Gminy Dobra, a Panem Jakubem Polikowskim reprezentującym przedsiębiorstwo POLDEK Polikowscy Sp. J. w Mierzynie na eksploatację i utrzymanie drożności istniejącej kanalizacji deszczowej na terenie gminy Dobra.

W dniu 09 lutego 2016 r. podpisana została umowa przez Panią Teresę Dera Wójta Gminy Dobra, a Panem Jakubem Polikowskim reprezentującym przedsiębiorstwo POLDEK Polikowscy Sp. J. w Mierzynie na eksploatację i utrzymanie drożności istniejącej kanalizacji deszczowej na terenie gminy Dobra. W razie jakichkolwiek awarii na istniejącej kanalizacji deszczowej proszę zgłaszać pod niżej podane numery telefonów

TEL. ALARMOWE (24H)
tel. 91 311 87 77
kom. 508 320 050

Inspektor Urzędu Gminy Dobra
Dominik Krzemiński

W dniu 05 stycznia 2015 r. podpisana została umowa przez Panią Teresę Dera Wójta Gminy Dobra, a Panem Dionizym Polikowskim reprezentującym przedsiębiorstwo POLDEK w Mierzynie na eksploatację i utrzymanie drożności istniejącej kanalizacji deszczowej na terenie gminy Dobra. W razie jakichkolwiek awarii na istniejącej kanalizacji deszczowej proszę zgłaszać pod niżej podane numery telefonów

TEL. ALARMOWE (24H)
tel. 91 311 87 77
kom. 508 320 050

Inspektor Urzędu Gminy Dobra
Dominik Krzemiński