Logo akcji SEGREGUJESZ NIE MARNUJESZOd 13 września 2021 r. ruszył projekt zbierania ECO-punktów i odbierania korzyści. Każda wrzucona puszka aluminiowa lub butelka pet to 1 eco -punkt. W zależności od ilości punktów można zyskać:

50 punktów - piórnik z kredkami;

60 punktów - piórnik z wyposażeniem lub kosmetyczka z juty;

70 punktów - bambusowy notatnik lub worek ze sznurkiem;

80 punktów - pendrive bambusowy 16 GB;

100 punktów - bambusowy głośnik bezprzewodowy 3W lub torba na zakupy z juty.

Recomat (recyklomat) znajduje się w miejscowości Dobra przy ul. Poziomkowej 7, obok boiska „Orlik”

Korzyści w takiej formie obowiązywać będą do 31.12.2021r. Wszystkie nagrody dostępne są w Wydziale ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji przy ul. Granicznej 39B w Dobrej.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do korzystania z Recomatu, w myśl zasady - SEGREGUJESZ - NIE MARNUJESZ!

Logo Segregujesz nie marnujesz w Gminie Dobra Recomat ustawiony w Dobrej

Od 13 września 2021 r. ruszył projekt zbierania ECO-punktów i odbierania korzyści.

Do RECOMATU, który znajduje się w miejscowości Dobra przy ul. Poziomkowej obok boiska Orlik, wrzucamy 3 surowce:

butelki PET, puszki ALU i nakrętki

Każda wrzucona puszka aluminiowa lub butelka pet to 1 eco -punkt.

Informację o punktach drukuje urządzenie po każdorazowym zakończeniu wrzucania odpadów.

Po uzyskaniu odpowiedniej ilości punktów, w Wydziale ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji przy ul. Granicznej 39B w Dobrej będzie można odebrać nagrody.

Przypominamy Państwu, że od dnia 01.01.2021 r. wszedł obowiązek prowadzenia segregacji odpadów dla wszystkich mieszkańców. Obowiązek ten dotyczy nie tylko naszych domów, ale również każdego innego miejsca, w którym aktualnie przebywamy, np. placów zabaw, boisk, orlików ale także i cmentarzy. Przygotowaliśmy krótką podpowiedź w formie graficznej, która pomoże odwiedzającym groby swoich bliskich w poprawnej segregacji. Bardzo prosimy stosować się do poniższej instrukcji. Brak przedmiotowej segregacji wiąże się z mocno zwiększonymi kosztami odbioru i zagospodarowania odpadów odebranych z cmentarzy. W związku z powyższym zwracamy się do Państwa - 
ZADBAJMY WSPÓLNIE O ODPOWIEDNIĄ SEGREGACJĘ.

Grafika pokazująca odpowiednią segregację odpadów na cmentarzu

 1. ODPADY ZMIESZANE (resztki po segregacji) – 1x na tydzień
 2. PAPIER (worek niebieski) – 1 x na miesiąc
 3. SZKŁO (worek zielony) – 1 x na miesiąc
 4. PLASTIK + METAL (worek żółty) - 1 x na 2 tygodnie
 5. BIOODPADY:
 • *odpady kuchenne worek biodegradowalny (30 l) odbierane w okresie od grudnia do lutego – 1 x na 2 tygodnie,
 • *odpady kuchenne + odpady zielone z ogrodów (worek brązowy 120 l w okresie od kwietnia do listopada - 1x na tydzień

* w okresie od grudnia do lutego sprzed nieruchomości będą odbierane wyłącznie odpady kuchenne. W tym czasie bioodpady z ogrodów mieszkaniec może zawieźć do PSZOK-u.

W okresie od marca do listopada bioodpady (kuchenne + zielone) będą odbierane wyłącznie w workach brązowych.

UWAGA

Właściciel nieruchomości, który zadeklarował kompostowanie bioodpadów we własnym zakresie (posiada kompostownik) nie będzie miał odbieranych bioodpadów w systemie workowym oraz nie będzie mógł przekazywać ich do PSZOK-u. Jedynie może tam dostarczyć odpady w postaci grubych gałęzi, pochodzących z przyciętych lub ściętych krzewów i drzew, po uprzednim rozdrobnieniu.

Kierownik WGOKiE
Anna Budzyńska

Zasady segregacji bioodpadów

ABY POBRAĆ ULOTKĘ NALEŻY KLIKNĄĆ NA ZDJĘCIE

ABY POBRAĆ ULOTKĘ NALEŻY KLIKNĄĆ NA ZDJĘCIE

W związku ze zgłaszanymi przez mieszkańców skargami, że firma Jumar nie odbiera worków z tworzywami sztucznymi, w których znajdują się doniczki plastikowe lub zabawki, uprzejmie informuję, iż sytuacja została spowodowana tym, że firma Remondis (tam następuje ponowne sortowanie frakcji plastiku) kwestionowała przyjęcie tych odpadów jako prawidłowo wyselekcjonowane. W wyniku czynności wyjaśniających i rozmów z firmą Remondis ustalono, że małe doniczki plastikowe będą odbierane z nieruchomości jako plastik, duże jako gabaryt można przekazać do PSZOK-u. Natomiast małe zabawki, ze względu na ich różnorodność materiałową wrzucamy do odpadów zmieszanych, duże należy potraktować jako gabaryt i oddać do PSZOK-u. Jest to zgodne z komunikatem zamieszczonym na stronie internetowej Ministerstwa Ochrony Środowiska https://naszesmieci.mos.gov.pl/index.php/jak-segregowac

Szczegółowe zasady prawidłowej segregacji można znaleźć w zakładce GOSPODARKA ODPADAMI /Edukacja ekologiczna i prawidłowa segregacja odpadów. Dodatkowo każdy worek opatrzony jest informacją co można do niego wrzucać, a w razie wątpliwości prosimy o kontakt pod nr telefonu 91 421 44 43.                   

Kierownik WGOKiE 

Anna Budzyńska

ABY POBRAĆ ULOTKĘ NALEŻY KLIKNĄĆ NA ZDJĘCIE

Kampania „Segregujesz nie marnujesz” została przeprowadzona przez firmę KINGdom Magdalena Król na zlecenie Wydziału ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji Urzędu Gminy Dobra. Działania skierowane były do uczniów klas 1-3 w szkołach podstawowych na terenie gminy. Kampanią objęto:

 • ok. 200 uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu;
 • ok. 120 uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. K.I. Gałczyńskiego w Dobrej;
 • ok. 40 uczniów Zespołu Szkół w Dołujach;
 • ok. 400 uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Mierzynie;
 • ok. 20 uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzędzinach.