Kampania „Segregujesz nie marnujesz” została przeprowadzona przez firmę KINGdom Magdalena Król na zlecenie Wydziału ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji Urzędu Gminy Dobra. Działania skierowane były do uczniów klas 1-3 w szkołach podstawowych na terenie gminy. Kampanią objęto:

 • ok. 200 uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu;
 • ok. 120 uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. K.I. Gałczyńskiego w Dobrej;
 • ok. 40 uczniów Zespołu Szkół w Dołujach;
 • ok. 400 uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Mierzynie;
 • ok. 20 uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzędzinach.

 

W pierwszym etapie kampanii przeprowadzono zajęcia edukacyjne wśród ww. uczniów. Uczniowie w poszczególnych szkołach zostali podzieleni na mniejsze grupy obejmujące do 70 osób. W miarę możliwości połączono klasy według poziomów, ale wielokrotnie plany lekcji w szkołach na to nie pozwalały więc łączono klasy np. 1 z 2. Szczegółowego doboru klas na poszczególne zajęcia dokonywali koordynatorzy w poszczególnych szkołach. W okresie 09.11.2016 – 25.11.2016 r. przeprowadzono łącznie 15 zajęć edukacyjnych: 6 w Mierzynie, 4 w Bezrzeczu, 3 w Dobrej oraz po 1 w Rzędzinach i Dołujach. Wszystkie 15 warsztatów przeprowadziła Magdalena Staniszewska, na zlecenie KINGdom Magdalena Król.

 

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

 

Poszczególne warsztaty przebiegały zgodnie ze scenariuszem złożonym z ofertą i dotyczyły prawidłowego sposobu segregacji odpadów. Pierwszym etapem była prezentacja multimedialna z elementami aktywizującymi uczniów, obejmującymi m.in. zadawanie pytań, rozmowę, swobodne wypowiedzi uczniów. Prezentacja obejmowała wszystkie zaplanowane zagadnienia związane z segregacją odpadów komunalnych. Następnym etapem było przeprowadzenie quizu, podsumowującego wiedzę zdobytą w czasie prezentacji. Dla wzmocnienia zaangażowania uczniów w zadanie i wsparcie ich procesu uczenia się, zastosowano metodę zawodów. Dla każdego ucznia zwycięskiej klasy w czasie każdych zajęć przewidziano nagrodę – torbę ekologiczną. Miała ona za zadanie przypominać uczniom o przeprowadzonych zajęciach, jak również promować stosowanie tego typu opakowań, zamiast toreb plastikowych lub jednorazowych. Następnym etapem było wykonanie zadań indywidualnych. Dla klas pierwszych zaplanowano wykonanie kolorowych pojemników na odpady, dla klas 2 zwierząt z rolek po papierze toaletowym, dla klas 3 podsumowanie wiedzy przez technikę „kuli śniegowej”. W grupach mieszanych wiekowo, wykonano zadanie przeznaczone dla klasy młodszej.

 

 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

 

W ramach podsumowania warsztatów, wszyscy uczniowie z klas 1-3 otrzymali notesy na spirali wraz z długopisem wykonanym z materiałów ekologicznych. Do szkół przekazano następującą ilość notesów:

 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Bezrzeczu: 216 sztuk;
 • Publiczna Szkoła im. K.I. Gałczyńskiego w Dobrej: 130 sztuk;
 • Zespół Szkół w Dołujach: 45 sztuk;
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Mierzynie: 416 sztuk;
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzędzinach: 25 sztuk.

Zaplanowano rozdanie 900 sztuk. Po rozdaniu odpowiednich ilości do szkół, resztę (tzn. 68 sztuk) przekazano do WGOKiE Urzędu Gminy Dobra.

 

 

 

Drugim etapem kampanii była organizacja konkursu na temat segregowania odpadami. Do szkół przekazano plakaty informujące o konkursie oraz jego regulamin. Konkurs ogłoszono 25 listopada, w dniu ostatnich warsztatów edukacyjnych. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu makiety z materiałów przeznaczonych do recyklingu oraz opisanie, w jaki sposób realizuje ona temat „Segreguję nie marnuję”. Uczniowie mieli czas na dostarczenie prac konkursowych do 5 grudnia. Następnie szkoła miała za zadanie przeprowadzić wewnętrzne kwalifikacje i przekazać do ostatecznej oceny 3 prace. 8 grudnia, na terenie WGOKiE Urzędu Gminy Dobra przeprowadzono ocenę prac konkursowych. 

3-osobowa komisja oceniła 12 prac, przyznając punkty w trzech kategoriach: za użyte materiały, za opis oraz za aspekt wizualny pracy. Po podliczeniu punktów, wyłoniono laureatów 3 pierwszych miejsc.

W wyniku oceny prac konkursowych wyłoniono laureatów:

1 miejsce: Michał Zamojcin, klasa 1a, szkoła w Dobrej

 • 11
 • 12

 

2 miejsce: Bartosz Kisiel, klasa 2, szkoła w Rzędzinach

 • 13
 • 14

 

3 miejsce: Gabriel Kawelski, szkoła w Dobrej

 • 15
 • 16

 

Nagrody zostały wręczone 15 grudnia 2016 r. Zdobywca pierwszego miejsca otrzymał tablet oraz pamiątkowy dyplom, zdobywca drugiego miejsca otrzymał aparat fotograficzny oraz dyplom, zdobywca trzeciego miejsca otrzymał zestaw 3 książek oraz filmu DVD o tematyce ekologicznej oraz dyplom. Doceniając pracę włożoną w zadanie, postanowiono również przyznać nagrody pocieszenia wszystkim uczniom, którzy dostarczyli prace w postaci dyplomu oraz nagrody pocieszenia: ekologicznej zabawki – drewnianego jojo.

Kolejnym elementem kampanii było przygotowanie poradnika prawidłowej segregacji odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad panujących w Gminie Dobra. Dokonano wydruku 2000 sztuk poradników, których częśćprzekazano do szkół podstawowych z terenu Gminy Dobra celem rozpropagowania wśród uczniów pozostałe egzemplarze rozpropagowano wśród mieszkańców Gminy.

 

 

Podsumowaniem Kampanii była wystawa prac konkursowych, które można było obejrzeć w Filii Gminnego Ośrodka Kultury I Bibliotek w Rzędzinach do końca grudnia 2016 r.