Plakat informacyjny

Aktualne dane o wdrażaniu Programu na terenie gmin prowadzących na swym terenie punkty konsultacyjno- informacyjne – stan na dzień 30.09.2022r. >> pobierz (pdf)

Ulotka dotycząca programu czyste Powietrze. Więcej informacji na stronie www.czystepowietrze.gov.pl

Ulotka dotycząca programu czyste Powietrze. Więcej informacji na stronie www.czystepowietrze.gov.pl

Baner programu Czyste Powietrze

Wójt Gminy Dobra serdecznie zaprasza mieszkańców na spotkanie konsultacyjne dotyczące Programu Priorytetowego “Czyste Powietrze”. Spotkanie odbędzie się dnia 11 sierpnia 2022 r. w godz. 18:00 - 19:30 w Klubie w Dobrej przy ul. Granicznej 31. Podczas spotkania przedstawione zostaną informacje o aktualnych założeniach programu, rodzajach przedsięwzięć na które można uzyskać dofinansowanie, jak również sposobach składania wniosków o dofinansowanie oraz zasadach jego realizacji i rozliczania.

Obecnie w „Czystym Powietrzu” obowiązują trzy części programu, od 15 lipca 2022 r. zostało wprowadzone nowe rozwiązanie finansowe, które będzie bardzo korzystne dla beneficjentów. Właściciele domów jednorodzinnych ubiegający się o dotację na wymianę starego pieca oraz ocieplenie domu otrzymają prefinansowanie, czyli wypłatę pieniędzy jeszcze przed rozpoczęciem remontu.

Baner programu Czyste Powietrze

Obecnie w „Czystym Powietrzu” obowiązują trzy części programu, od 15 lipca 2022 r. zostaną wprowadzone nowe rozwiązanie finansowe, które będą bardzo korzystne dla beneficjentów. Właściciele domów jednorodzinnych ubiegający się o dotację na wymianę starego pieca oraz ocieplenie domu otrzymają prefinansowanie, czyli wypłatę pieniędzy jeszcze przed rozpoczęciem remontu.

Baner programu Czyste Powietrze

Logo Zone oraz Czyste PowietrzeSzanowni Państwo,

Zostało 8 dni na złożenie deklaracji CEEB, zgodnie z ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków - do 30 czerwca 2022 r. właściciele i zarządców budynków mają obowiązek zadeklarować źródło ogrzewania swojego budynku (dla źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca 2021 r.).

Uprzejmie informujemy, że podczas spotkania konsultacyjnego dotyczącego Programu Priorytetowego “Czyste Powietrze”, które odbędzie się dnia 22 czerwca 2022 r. w godz. 18:00 - 20:00 w Klubie w Dobrej przy ul. Granicznej 31 będzie możliwe złożenie deklaracji CEEB. Ponadto podczas spotkania przedstawione zostaną informacje o aktualnych założeniach programu, rodzajach przedsięwzięć na które można uzyskać dofinansowanie, jak również sposobach składania wniosków o dofinansowanie oraz zasadach jego realizacji i rozliczania.

Pragniemy poinformować, że deklaracje złożone w formie papierowej są wprowadzane na bieżąco do systemu przez pracowników Urzędu Gminy Dobra. W ostatnim okresie otrzymujemy dużo deklaracji, w związku z powyższym prosimy o cierpliwość osoby sprawdzające swoje deklaracje w systemie.

Logo: czyste powietrze zdrowy wybór, Twój wybórWójt Gminy Dobra serdecznie zaprasza mieszkańców na spotkanie konsultacyjne dotyczące Programu Priorytetowego “Czyste Powietrze”. Spotkanie odbędzie się dnia 22 czerwca 2022 r. w godz. 18:00 - 20:00 w Klubie w Dobrej przy ul. Granicznej 31. Podczas spotkania przedstawione zostaną informacje o aktualnych założeniach programu, rodzajach przedsięwzięć na które można uzyskać dofinansowanie, jak również sposobach składania wniosków o dofinansowanie oraz zasadach jego realizacji i rozliczania.

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program rządowy, którego celem jest poprawa jakości powietrza, zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne oraz poprawę efektywności energetycznej budynków.

Informacje dotyczące programu "Moje Ciepło"

Więcej informacji znajduje się w pliku pdf, po kliknięciu w zdjęcie powyżej.

Baner programu Czyste PowietrzeWójt Gminy Dobra serdecznie zaprasza mieszkańców na spotkanie konsultacyjne dotyczące Programu Priorytetowego “Czyste Powietrze”, w którym będą uczestniczyć Doradcy Energetyczni z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie. Spotkanie odbędzie się dnia 25 marca 2022 r. w godz. 18:00 - 20:00 w Klubie w Dobrej przy ul. Granicznej 31. Podczas spotkania przedstawione zostaną informacje o aktualnych założeniach programu, rodzajach przedsięwzięć na które można uzyskać dofinansowanie, jak również sposobach składania wniosków o dofinansowanie oraz zasadach jego realizacji i rozliczania.

Baner: czyste powietrze zdrowy wybórZe względu na szereg sygnałów wskazujących, że występują liczne opóźnienia w podłączaniu beneficjentów do sieci gazowej z winy operatora sieci, a wnioskodawcy nie mogą przez to dochować terminu realizacji przedsięwzięcia określonego na etapie składania wniosku o dofinansowanie i podpisywania umowy, do programu „Czyste Powietrze” został wprowadzony zapis umożliwiający wydłużenie tego terminu.

Niewątpliwie są to okoliczności niezależne od beneficjenta, dlatego nie może być on obarczony z tego powodu jakimikolwiek konsekwencjami wynikającymi z Programu. Dodatkowo, w chwili wnioskowania o wydłużenie terminu realizacji przedsięwzięcia niejednokrotnie wnioskujący nie ma możliwości wskazania ostatecznego terminu wykonania przyłącza, na które oczekuje. Dlatego w tym przypadku nie obowiązuje zasada, że wydłużenie może nastąpić maksymalnie o 6 miesięcy, licząc od upływu maksymalnego terminu realizacji przedsięwzięcia.

Baner: czyste powietrze zdrowy wybór. Twój wybór!Obecnie w „Czystym Powietrzu” obowiązują dwie części programu. Pierwsza – czyli podstawowy poziom dofinansowania do 30 tys. zł – dla osób z rocznym dochodem do 100 tys. zł, oraz druga – podwyższony poziom dofinansowania do 37 tys. zł – licząc przeciętny miesięczny dochód na osobę do 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym i do 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Wprowadzenie nowej (trzeciej) części programu „Czyste Powietrze” dla beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania podzielono na dwa etapy.

Opis III części programu Czyste Powietrze

Baner czyste powietrze, zdrowy wybór16 grudnia odbyło się spotkanie online z mieszkańcami w ramach Programu “Czyste Powietrze”.

Podczas spotkania można było zapoznać się z założeniami programu, rodzajami przedsięwzięć na które można uzyskać dofinansowanie, jak również sposobem składania wniosków o dofinansowanie oraz zasadami realizacji i rozliczania przedsięwzięć.

Dziękujemy mieszkańcom za udział w spotkaniu.

Prezentacja ze spotkania >> pobierz (pdf)

Dodatkowo link do webinarium Akademii Czystego Powietrza, który zawiera instrukcję wypełnienia wniosku:  https://www.youtube.com/watch?v=0_i_vTVjutw

Logo czyste powietrze zdrowy wybórWójt Gminy Dobra serdecznie zaprasza mieszkańców na spotkanie online w ramach Programu “Czyste Powietrze”, które odbędzie się dnia 16 grudnia 2021 r. w godz. 18:30 - 20:00. W trakcie spotkania będzie można zapoznać się z założeniami programu, rodzajami przedsięwzięć na które można uzyskać dofinansowanie, jak również sposobem składania wniosków o dofinansowanie oraz zasadami realizacji i rozliczania przedsięwzięć.

Zapisy na spotkanie online można dokonać telefonicznie pod numerem: 913112306 lub wysyłając krótką informację na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., nie później niż do dnia 15 grudnia 2021 r. do godz. 10:00. W przypadku dużej liczby osób chętnych do udziału w spotkaniu, zastrzegamy możliwość zmiany formy spotkania.

Podczas spotkania online wszyscy mieszkańcy zainteresowani skorzystaniem z programu „Czyste powietrze” będą mieli możliwość uzyskać niezbędne informacje od pracowników Urzędu prowadzących GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO - INFORMACYJNY PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”.