Szanowni Państwo,

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego oraz Gmina Dobra, w ramach Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego zapraszają Państwa do złożenia wniosków na dofinansowanie inwestycji w domach jednorodzinnych polegających na:

  • konkurs 2.14 Poprawa jakości powietrza: Dofinansowane będą przedsięwzięcia inwestycyjne z zakresu likwidacji „niskiej emisji”, obejmujące wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych oraz realizację przyłączy do sieci ciepłowniczej
  • konkurs 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych: Dofinansowane będą przedsięwzięcia inwestycyjne z zakresu modernizacji energetycznej budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjną.

Odbiorcami końcowymi projektów są, osoby fizyczne ubiegające się o przyznanie grantu, legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości, wynikającym z prawa własności, prawa użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.

Składając do Gminy dokument zgłoszenia uczestnictwa w konkursie (w załączeniu) grantobiorca może uzyskać:

  • konkurs 2.14: grant 7500 zł
  • konkurs 2.15: grant 25000 zł (termomodernizacja częściowa) lub 50000 zł termomodernizacja całkowita obiektu.

Granty mają charakter ryczałtowej pomocy bezzwrotnej otrzymywanej bez względu na rzeczywistą wartość zadania.

Szczegółowe informacje na temat naborów znajdują się na stronie Urzędu Marszałkowskiego:

2.14: http://www.rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/214-poprawa-jakosci-powietrza-zachodniopomorski-program-antysmogowy

2.15: http://www.rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/215-termomodernizacja-budynkow-jednorodzinnych-zachodniopomorski-program-antysmogowy#toc-informacja-o-konkursie-BzW3Gdea

 

 W związku ze zmianą przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie  terminu złożenia przez Gminę wniosku o dofinansowanie w ramach działania 

Poprawa jakości powietrza - Zachodniopomorski Program Antysmogowy przedłuża się termin składania wniosków przez mieszkańców

do dnia 23 sierpnia 2019r. 

W załączeniu zarządzenia nr 114 i 115 określające zasady naboru na terenie gminy Dobra, w tym wzory załączników do złożenia deklaracji w ramach obu naborów.

Dalsze szczegółowe informacje na temat naboru można uzyskać w Urzędzie Gminy Dobra, Wydział ds. Obywatelskich i Ochrony Środowiska: tel: 91 311 22 81; e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jednocześnie informujemy, że złożenie zgłoszenia uczestnictwa w projekcie nie jest równoznaczne z uzyskaniem grantu.

 

Załączniki do działania 2.14:

Zarządzenie nr 114/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie udzielania wsparcia na wymianę kotłów i pieców na terenie Gminy Dobra w związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – działanie 2.14. Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy >> pobierz (pdf)

Regulamin udzielania wsparcia na wymianę kotłów i pieców na terenie Gminy Dobra w związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy >> pobierz (pdf)

Załącznik nr 1 - zgłoszenie >> pobierz (pdf)

Załącznik nr 2 - rozliczenie >> pobierz (pdf)

 

Załączniki do działania 2.15:

Zarządzenie nr 115/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie udzielania wsparcia na wymianę kotłów i pieców na terenie Gminy Dobra w związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – działanie 2.15. Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program Antysmogowy >> pobierz (pdf)

Regulamin udzielania wsparcia na wymianę kotłów i pieców na terenie Gminy Dobra w związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - działanie 2.15 Termomodernizacja budynków  jednorodzinnych– Zachodniopomorski Program Antysmogowy >> pobierz (pdf)

Załącznik nr 1 - zgłoszenie >> pobierz (pdf)

Załącznik nr 2 - rozliczenie >> pobierz (pdf)