Logo Zone oraz Czyste PowietrzeSzanowni Państwo,

Zostało 8 dni na złożenie deklaracji CEEB, zgodnie z ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków - do 30 czerwca 2022 r. właściciele i zarządców budynków mają obowiązek zadeklarować źródło ogrzewania swojego budynku (dla źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca 2021 r.).

Uprzejmie informujemy, że podczas spotkania konsultacyjnego dotyczącego Programu Priorytetowego “Czyste Powietrze”, które odbędzie się dnia 22 czerwca 2022 r. w godz. 18:00 - 20:00 w Klubie w Dobrej przy ul. Granicznej 31 będzie możliwe złożenie deklaracji CEEB. Ponadto podczas spotkania przedstawione zostaną informacje o aktualnych założeniach programu, rodzajach przedsięwzięć na które można uzyskać dofinansowanie, jak również sposobach składania wniosków o dofinansowanie oraz zasadach jego realizacji i rozliczania.

Pragniemy poinformować, że deklaracje złożone w formie papierowej są wprowadzane na bieżąco do systemu przez pracowników Urzędu Gminy Dobra. W ostatnim okresie otrzymujemy dużo deklaracji, w związku z powyższym prosimy o cierpliwość osoby sprawdzające swoje deklaracje w systemie.

Aby ułatwić dostęp do informacji na temat deklaracji CEEB Główny Urząd Nadzoru Budowlanego uruchomił nową stronę informacyjną, a także nową e-usługę Sprawdź swoją deklarację. Aby uzyskać wszystkie wymagane informacje na temat CEEB, należy, po wejściu na stronę www.GUNB.gov.pl wybrać przycisk CEEB:

CEEB

 

Po wejściu na stronę CEEB, mamy do wybory następujące opcje:

 Obraz przedstawiający stronę

Kierownik WOŚ
Andrzej Miluch