Ścieżka rowerowa Buk - Łęgi cieszy się dużym powodzeniem wśród rowerzystów z terenu gminy Dobra oraz pobliskich miejscowości. Trasa liczy obecnie 3,6 kilometra i już wkrótce zostanie wydłużona.

Inwestycja będzie możliwa dzięki funduszom europejskim, które Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przeznaczył na budowę dróg rowerowych w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym. Wśród siedmiu dofinansowanych projektów znalazła się m.in. budowa ciągu pieszo-rowerowego Buk - przejście graniczne Buk/Blankensee - Łęgi w gminie Dobra. Łączna wartość inwestycji wyniesie 3.810.298,60 zł, z czego aż 2.857.723,95 zł pochodzić będzie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

"Informacja o dofinansowaniu była dla nas wspaniałą wiadomością" - poinformowała nas Wójt Gminy Dobra Teresa Dera. "Mając przygotowaną dokumentację techniczną wraz z pozwoleniem na budowę, mogliśmy ubiegać się o dofinansowanie inwestycji. Dzięki środkom unijnym uda nam się wykonać planowany fragment ścieżki i połączyć go z wybudowaną jej częścią. Nasza gmina zyska trasę rowerową z prawdziwego zdarzenia" - dodała Wójt Gminy Dobra.

Dzięki funduszom europejskim, w najbliższym czasie na Pomorzu Zachodnim powstanie kolejnych 6 nowych ścieżek rowerowych (m.in. w Szczecinie, Policach i gminie Kołbaskowo). W konkursie dofinansowano także przygotowanie dokumentacji planistycznej dotyczącej powstania infrastruktury rowerowej w ramach Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Łączna wartość dotacji wyniesie około 13 mln złotych.

Trasa rowerowa Buk - Łęgi w miesiącach wiosennych i letnich jest oblegana przede wszystkim przez mieszkańców gminy Dobra i miejscowości sąsiednich, ze względu na doskonałe usytuowanie wśród malowniczych terenów naszej gminy. Niestety, rozpoczynając jazdę od Buku w kierunku miejscowości Łęgi, kończymy ją na dziurawej jak sito drodze powiatowej Buk - Stolec. Nie chcąc ryzykować stanu naszych rowerów, zmuszeni jesteśmy do zawrócenia.

Nowy fragment ścieżki rowerowej prowadzić będzie od miejsca, gdzie kończy się istniejąca obecnie ścieżka, po pasie drogi granicznej przez byłe rowerowe przejście graniczne do Buku.

/www.GminaDobra24.pl/