Zdjęcie z budowyGmina Dobra inwestuje ogromne środki w budowę i modernizację kolejnych odcinków wodociągów, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, hydroforni i stacji uzdatniania wody, nowych studni głębinowych, zbiorników retencyjnych. W latach 2017-2020 wykonano wiele ważnych dla mieszkańców inwestycji za łączną kwotę ponad 54 mln złotych. Wśród nich są m.in. rozbudowa hydroforni w Buku, w tym wykonanie nowych studni głębinowych, budowa nowej stacji uzdatniania wody w Dołujach, modernizacja hydroforni w Skarbimierzycach, które zasilają wodą m.in. Mierzyn, budowa nowej sieci wodociągowej ze Skarbimierzyc do Osiedla Pod Lipami w Mierzynie, rozbudowa hydroforni w Dobrej, budowa i wymiana sieci wodociągowej w Stolcu, budowa nowej studni głębinowej i rurociągu tłocznego do hydroforni w Bezrzeczu. W ubiegłym roku Wodociągi Zachodniopomorskie zmodernizowały też hydrofornię w Wołczkowie.

Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 8 mln zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na poprawę gospodarki wodno-ściekowej. Pieniądze zostały przeznaczone na m.in. rozbudowę oczyszczalni ścieków w Redlicy, rozbudowę hydroforni i urządzeń w Buku, budowę kanalizacji sanitarnej od przepompowni w Mierzynie do oczyszczalni w Redlicy, budowę sieci wodociągowej na ulicy Łąkowej w Wołczkowie oraz sieci wodociągowej na ul. Sportowej w Dobrej.

W 2021 roku zgodnie z budżetem Gmina Dobra planuje wydać kolejne 19 mln zł na inwestycje związane z wodą i ściekami, w tym rozbudowę kolejnych odcinków sieci wodociągowej i kompleksową przebudowę hydroforni w Bezrzeczu. Gmina uzyskała już prawomocne pozwolenie na rozbudowę hydroforni i w najbliższych dniach zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie inwestycji. Trwają też prace związane z odwiertem nowej studni głębinowej w Skarbimierzycach, co pozwoli zwiększyć dostawy wody, m.in. do Mierzyna.

Jednak bez względu na to, jak duże będą inwestycje w rozbudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej trzeba rozważnie i oszczędnie gospodarować wodą. Polska jest jednym z najuboższych w wodę krajów w Europie. Tylko Czechy, Malta i Cypr mają jej mniej w przeliczeniu na mieszkańca. Kurczenie się zasobów wodnych Polski postępuje wraz ze zmianami klimatycznymi. Wody jest coraz mniej.

Wójt Gminy Dobra zwróciła się z prośbą do mieszkańców gminy o możliwie oszczędne korzystanie z wody dostarczanej z gminnej sieci wodociągowej. Pobór wody do napełnienia basenu czy podlewania trawnika podczas upalnych dni może spowodować, że w tym samym momencie innym braknie jej do celów bytowo-socjalnych w gospodarstwach domowych.

Podobne apele pojawiły się już w tym roku w ponad stu polskich gminach. Niektóre, ze względu na spadek ciśnienia w sieci, wprowadziły zakazy podlewania ogródków i trawników, a także mycia pojazdów. W upalne dni zużycie wody w gminie Dobra potrafi momentami wzrosnąć o kilkaset procent ponad normę, co powoduje obniżenie ciśnienia w sieci i przerwy w dostawie wody do niektórych nieruchomości. Powodem takiej sytuacji jest m.in. podlewanie w ciągu dnia lub wczesnym wieczorem ogrodów i dużych terenów zielonych uzdatnioną wodą pitną z gminnej sieci wodociągowej.

Szanujmy wodę oraz sąsiadów, którzy też jej potrzebują.

Źródło: www.gminadobra24.pl