Najprostszą metodą jest tzw. samospis internetowy poprzez stronę internetową GUS – spis.gov.pl. Można też skorzystać z infolinii spisowej pod numerem 22 279 9999.

Osoby, które nie mają komputera lub dostępu do internetu, mogą zgłosić się do Urzędu Gminy w Wołczkowie ul. Lipowa 51 (po uprzednim umówieniu wizyty) celem dokonania samospisu. Na spisujące się osoby czeka specjalnie przygotowane bezpieczne stanowisko komputerowe z dostępem do sieci internetowej. Pracownicy urzędu pomogą przy wypełnianiu formularza.

Rozpoczęli pracę rachmistrzowie spisowi, którzy kontaktują się telefonicznie, by przeprowadzić spis. Uwaga – pod wskazanym numerem infolinii 22 279 9999 można zweryfikować dane rachmistrza.

Warto pamiętać, że rachmistrzowie spisowi nie chodzą po domach dla przeprowadzenia spisu !!!

Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego
Małgorzata Chmielewska

Rachmistrzowie będą dzwonić z numerów: 22 828 88 88 lub 22 279 99 99 Sprawdź tożsamość rachmistrza