Herb Gminy DobraPrzypominamy Przedsiębiorcom, że dnia 31 maja 2021r. upływa termin wniesienia II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w 2021r.

Opłatę należy wnieść na rachunek gminy:

PKO Bank Polski S.A. Szczecin  46 1020 4795 0000 9602  0331 9589

Zgodnie z Uchwałą Nr XXI/284/2021 Rady Gminy Dobra z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy Dobra zwalnia się przedsiębiorców z II i III  raty opłaty w 2021r. za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia). 

Małgorzata Chmielewska
Kierownik WSOiOŚ