Herb Gminy DobraGmina Dobra przygotowuje się do ogłoszenia poniższych przetargów:

- Modernizacja boiska sportowego w Skarbimierzycach (proj.5).

- Budowa drogi ul. Wilanowska w Bezrzeczu.

- Waloryzacja przyrodnicza Gminy Dobra.

- Modernizacja ul. Wesołej oraz ul. Zacisznej w Mierzynie.

- Budowa chodnika w m. Rzędziny dz. Nr 46.

- Budowa odprowadzania wód deszczowych w ul. Migdałowej w Dobrej.

- Odprowadzenie wód deszczowych z terenu zabudowy mieszkaniowej w rejonie Kościna – etap I.

- Budowa sieci wodociągowej fi160 w ul. Kolorowej w Mierzynie.

- Budowa drogi gminnej ul. Spółdzielców od nr 10 do 17 (garaże).

Zachęcam do śledzenia strony https://portal.smartpzp.pl/dobraszczecinska gdzie są umieszczane informacje o przetargach i zapraszam wykonawców do składania ofert na ogłoszone przetargi.

Wójt
Teresa Dera