Ogłoszenie Starosty Polickiego z dnia 05.05.2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia wykonywania zadań publicznych przez Starostwo Powiatowe