Gmina Dobra przystąpiła do realizacji zadania polegającego na budowie parku rodzinnego im. Jana Pawła II wraz z rozbudową miejsc parkingowych. Teren inwestycji zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy Lipowej i Ogrodowej w Wołczkowie.

Aranżacja parku rodzinnego została wkomponowana w istniejący drzewostan, na terenie parku powstaną m.in. dodatkowe ciągi komunikacyjne z kostki granitowej, zasadzone będą szpalery krzewów oraz wysiane trawniki. Całość inwestycji zaprojektowana została z myślą o osobach niepełnosprawnych, dlatego usadowienie altany oraz wiaty zaprojektowano na równi z terenem inwestycji, co pozwoli na bezkolizyjne poruszanie się i korzystanie z urządzeń osób niepełnosprawnych. Na cele okazjonalnych spotkań przewidziano przyłącze wodne, które umożliwi pobór wody. Park rodzinny zyska nową zewnętrzną instalację oświetleniową, która będzie obejmować oświetlenie nowo powstałych ścieżek, zostanie oświetlona architektura altany oraz wiaty. Zastosowano w tym celu energooszczędne oświetlenie typu LED.

W ramach inwestycji przewiduje się również budowę 17-stu nowych miejsc postojowych, w tym 2 miejsca przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Zaprojektowano również poszerzenie ulicy Ogrodowej do szerokości 5m na odcinku inwestycji, zaprojektowano również nowe zjazdy do istniejących działek.

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Budowlane BIS Sp. z o.o., firma wybrana na podstawie przetargu nieograniczonego. W pierwszej kolejności zostały wykonane obmiary geodezyjne parku oraz parkingu. Wykonawca zabezpieczył drzewa poprzez odeskowanie pni w celu uniknięcia uszkodzeń mechanicznych. W ramach inwestycji dokonano wycinki 4 drzew, które kolidowały z projektowaną infrastrukturą, zostaną wprowadzanie nasadzenia zastępcze.

Wykonano prace związane z obramowaniem miejsc parkingowych, ułożono płyty ażurowe oraz kostkę betonową. W ramach inwestycji wykonano drogi dojazdowe do posesji. Zostały przycięte korony drzew wchodzące w sieć linii energetycznej. Tutejszy Urząd dokonał zmiany lokalizacji skrzynek pocztowych wolnostojących, zlokalizowanych na terenie inwestycji, które kolidowały w znacznym stopniu z projektowaną siecią alejek. Wykonawca robót wstrzymał roboty budowlane z powodu ujemnych temperatur na okres 1,5 m-ca. Obecnie prace związane z wykonaniem miejsc parkingowych i dróg dojazdowych dobiegają końca, Wykonawca przygotowuje teren pod część zagospodarowania parku rodzinnego ze sceną, wiatą oraz ciągami komunikacyjnymi.

Zakończenie prac budowlanych zostało zaplanowane na 31 maja 2021r.

Wójt
Teresa Dera

  • mini_20210402_105319
  • mini_20210402_105505
  • mini_20210402_105509