Do konkursu można się zgłaszać do 16 lipca 2021r.

Narodowy Instytut Dziedzictwa ogłasza ogólnopolski konkurs na opracowanie prototypu gry edukacyjnej w zakresie dziedzictwa kulturowego. Zgłaszać się można do 16 lipca 2021 r. Na laureata czeka nagroda pieniężna w wysokości 10 tys. zł.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie prototypu gry edukacyjnej o tematyce związanej z dziedzictwem kulturowym, przeznaczonej do wykorzystania przez nauczycieli, animatorów, edukatorów lub opiekunów podczas zajęć dydaktycznych dla odbiorców powyżej 13 roku życia.

Celem Konkursu jest zwiększenie poziomu wiedzy o dziedzictwie kulturowym w Polsce oraz wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej i obywatelskiej. Każda praca konkursowa powinna rozwijać kompetencje kluczowe w zakresie wiedzy o wartości dziedzictwa i umiejętności jego docenienia oraz zagadnień związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego i opieką nad zabytkami. Niezwykle istotne jest uzmysłowienie odbiorcy, że dziedzictwo jest unikatowe i może pozytywnie wpływać na rozwój ekonomiczny, a jednocześnie jest nieodnawialne i w związku z tym powinno być przedmiotem szczególnej troski.

Powstałe prace konkursowe powinny być przeznaczone dla minimum czterech graczy, a rozgrywka powinna trwać pomiędzy 30 a 120 minut. Ocenie Jury konkursu będzie podlegać poprawność merytoryczna (pogłębienie wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego w Polsce), zastosowanie innowacyjnych mechanizmów gry, ciekawa fabuła oraz atrakcyjność wizualna i estetyka wykonania prototypu.

Więcej informacji dotyczących konkursu, znajduje się na stronie Instytutu: http://edu.nid.pl/wydarzenia/graj-o-dziedzictwo-konkurs-na-opracowanie-prototypu-gry-edukacyjnej

Tekst i grafika: Narodowy Instytut Dziedzictwa