Informuję, że nastąpiła zmiana podmiotu wypłacającego pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dobra.

Od stycznia 2021 r. wszelkie sprawy związane ze stypendiami i zasiłkami socjalnymi prowadzone są przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej, ul. Graniczna 24 A.

Osoba do kontaktu: Patrycja Karczyńska, tel.: 91-311-33-04, 507-824-043

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
Krystyna Ryszkiewicz