Zdjęcie przedstawiające zniszczeniaRegularnie zamieszczamy wpisy o kolejnych zniszczeniach i dewastacjach jakie mają miejsce na terenie obiektów gminnych. Staramy się realizować potrzeby mieszkańców przez wykonywanie nowych inwestycji oraz właściwe utrzymanie tych wykonanych w latach poprzednich. Mienie to na lata ma służyć naszym mieszkańcom. Dlatego kolejne zniszczenia jakie dokonywane są na terenie kompleksu sportowego w Bezrzeczu budzą głębokie zaniepokojenie i chęć przykładnego ukarania sprawców niszczenia wspólnego mienia. Zamieszczone zdjęcia pokazują pomalowane wyposażenie obiektu: kontenery socjalne, wiata, ławostoły, kosz na śmieci. Gmina wystąpiła do policji z wnioskiem o ustalenie sprawców oraz ich ukaranie.

W dniu 28 września pomiędzy Gminą Dobra a Województwem Zachodniopomorskim podpisana została umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Aktywna gmina. Aktywne osiedle. Aktywne sołectwo”. Województwo udzieliło Gminie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację projektu „Doposażenia placu zabaw”. Dotację tą otrzymało Sołectwo Bezrzecze, za bardzo wysoką frekwencję podczas drugiej tury wyborów prezydenckich.

W ramach projektu plac zabaw zostanie doposażony w kolejne urządzenia zabawowe dla dzieci.

Nie pozwólmy, aby zostały zdewastowane!

Apeluję do mieszkańców o zgłaszanie aktów wandalizmu

  • na policję nr tel. 997
  • do straży gminnej 91 311 52 56
  • do urzędu gminy 91 311 22 81

Kierownik WSOiOŚ
Małgorzata Chmielewska

  • mini_Resized_20201007_144009001
  • mini_Resized_20201007_144019001
  • mini_Resized_20201007_144026001
  • mini_Resized_20201007_144256001
  • mini_Resized_20201007_144454001