W tegorocznej edycji konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego "Granty sołeckie 2020" dofinansowanie w wysokości 10.000zł otrzymało sołectwo Rzędziny. Rada sołecka wnioskowała o „Doposażenie terenu sportowo – rekreacyjnego”. Dzięki pozyskanym środkom zakupiono i zamontowano na terenie sportowo-rekreacyjnym w miejscowości Rzędziny 7 szt. drewnianych ławostołów.

Realizacja projektu przyczyni się do integracji i aktywizacji społeczności lokalnej, a także ułatwi organizowanie imprez oraz poprawi jakość wypoczynku na tym obiekcie.

Gratulujemy Sołectwu!

 

  • mini_20200929_135633
  • mini_20200929_135702
  • mini_20200929_135717
  • mini_20200929_135728
  • mini_20200929_135743
  • mini_20200929_135834
  • mini_20200929_135841