Z okazji nowego roku szkolnego 2020/2021 przesyłam Wam serdeczne pozdrowienia. Przed nami trudny rok szkolny 2020/2021 z uwagi na obowiązywanie w Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Drodzy Uczniowie, przed Wami trudny okres - obowiązki i praca związana z codzienną nauką - w czasie epidemii. Epidemia, która zawładnęła całym światem, zmieniła wszystko. Dlatego pozwalam sobie napisać do Was kilka słów, przesyłając pozdrowienia i uśmiech. Wasze zdrowie oraz bezpieczeństwo jest dla mnie najważniejsze. Dlatego proszę Was o odpowiedzialne zachowanie oraz stosowanie się do zaleceń służb sanitarnych, oraz zaleceń wprowadzonych w Waszej szkole.

Kolejny rok nauki to także czas nowych wyzwań, czas na odkrywanie świata, realizację pasji i zainteresowań. Dlatego z całego serca życzę Wam zapału i ambicji, aby ten moment wykorzystać w pełni do realizacji swoich marzeń.  

Szanowni Nauczyciele, czas pandemii to wielkie wyzwanie i ogromny stres dla całego środowiska edukacyjnego. W trosce o Wasze i uczniów bezpieczeństwo i zdrowie oraz w ślad za zaleceniami wydanymi przez Główny Inspektorat Sanitarny podjęłam szereg działań mających na celu wyeliminowanie ryzyka związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Wierzę zatem, że nie zabraknie Wam cierpliwości, sił i optymizmu w codziennej pracy z dziećmi i młodzieżą. To Wy wskazujecie młodym ludziom drogę. Jesteście ich towarzyszami i wzorami do naśladowania. To trudne wyzwanie w warunkach pandemii, któremu wszyscy zostaliśmy poddani, a jednocześnie wielki test odpowiedzialności placówek oświatowych, dyrektorów, uczniów i ich rodzin.

Szanowni Rodzice, w imieniu własnym oraz Dyrekcji Publicznych Szkół Podstawowych, funkcjonujących na terenie Gminy Dobra, chciałabym Państwa zapewnić, że kierując się dobrem i bezpieczeństwem dzieci, dołożyliśmy wszelkich starań w celu zapewnienia dzieciom bezpiecznego powrotu do szkoły i realizowania obowiązku nauczania w bezpiecznych warunkach.

Korzystając z okazji życzę całemu gronu pedagogicznemu i rodzicom wytrwałości w pełnieniu tak ważnego posłannictwa oraz niezliczonych powodów do dumy i radości z sukcesów uczniów.

Życzę Wszystkim, aby rozpoczynający się rok szkolny był pełen sukcesów, osiąganych w atmosferze dobrej współpracy, cierpliwości i wyrozumiałości względem siebie.

Jednocześnie proszę, zadbajmy wspólnie o bezpieczny powrót do szkoły. Dlatego proszę o zapoznanie się z najważniejszymi wytycznymi dotyczącymi zasad bezpieczeństwa przygotowanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i dyrektorów szkół.

Wójt Gminy Dobra
Teresa Dera