Trwają prace przy budowie lapidarium na terenie dawnego cmentarza ewangelickiego w Dołujach. Lapidarium będzie mieć nietypowy charakter z uwagi na fakt, że powstaje na terenie starego cmentarza, gdzie znajdują się mogiły w oryginalnych miejscach. Podstawowym założeniem projektu jest zachowanie istniejących grobów i odrestaurowanie ich nagrobków. Inwestycja, która zakłada też nasadzenia, budowę ławeczek i tabliczek informacyjnych, ma być gotowa jeszcze w tym roku.