Wójt Gminy Dobra zwraca się z ogromną prośbą do mieszkańców Gminy o rozważne i możliwie oszczędne korzystanie z wody dostarczanej z gminnej sieci wodociągowej. Szanujmy się nawzajem i pamiętajmy, że nie jesteśmy sami! Pobór wody do napełnienia basenu czy podlewania ogródka może spowodować, że w danym momencie innym braknie jej do celów bytowo-socjalnych w gospodarstwach domowych.

Produkcja wody na stacjach uzdatniania wody jest obecnie znacznie wyższa niż w lipcu zeszłego roku w najbardziej szczytowym rozbiorze (przykładowo na stacji uzdatniania wody Skarbimierzyce jest o ok.20-25m3 na godzinę wyższa niż w lipcu 2019 r.).

Mając na uwadze powyższe prosi się mieszkańców o wyrozumiałość i ograniczenie poboru wody do podlewania ogródków i trawników.

W przypadku, gdy pomimo apeli pobór wody nie zostanie zmniejszony, możliwe jest wprowadzenie od 1 lipca 2020 r. zakazu pobierania wody z gminnych urządzeń wodociągowych do podlewania ogródków działkowych, zieleńców przydomowych oraz upraw rolnych w godz. 6:00-10:00 oraz 16:00-23:00. 

Jednocześnie informuję, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie uruchomi nabór wniosków w ramach Programu Moja Woda od dnia 1 lipca 2020 r.

Niezbędne dokumenty, w tym wzór wniosku o dofinansowanie, będzie można znaleźć na stronie wfos.szczecin.pl w zakładce: Konkursy i nabory wniosków.

W ramach Programu Moja Woda każdy właściciel domu jednorodzinnego będzie mógł otrzymać dotację do 5 tys. zł. Wsparcie przewidziano na zakup, montaż i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, w efekcie czego wody te nie będą odprowadzane na przykład do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, rowów odwadniających odprowadzających poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, ulice, place itp. Otrzymaną dotację będzie można przeznaczyć na zbiornik retencyjny podziemny lub nadziemny, instalację rozsączającą oraz elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody, na przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, oczka wodnego, instalacji rozsączającej.

Program Moja Woda będzie realizowany w latach 2020-2024, przy czym podpisywanie umów o dotacje zaplanowano do 30 czerwca 2024 r., a wydatkowanie środków do końca 2024 r.

Wójt Gminy Dobra