Informuję, że w dniu 3 czerwca 2020r. o godz. 13:00 sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrej im. K.I.Gałczyńskiego w Dobrej przy ul. Poziomkowej 5 ( wejście do sali od strony parkingu przy boisku ORLIK ) odbędzie się szkolenie:

- członków Obwodowych komisji ds. referendum gminnego,

- członków Gminnej Komisji ds. referendum gminnego.

Po szkoleniu odbędą się pierwsze posiedzenia komisji. 

Proszę członków Komisji  o przybycie na szkolenie. 

Wójt Gminy Dobra