27 maja 2020r. to szczególny dzień, w którym obchodzimy 30-lecie samorządu terytorialnego w Polsce. 30 lat temu odbyły się pierwsze wybory do rad gmin, 26 maja 1990r. weszła w życie ustawa o samorządzie terytorialnym uchwalona w dniu 8 marca 1990r.

Ten czas, to czas wielkiego zaangażowania wspólnot lokalnych w rozwój kraju. Samorząd terytorialny pozwolił zdecentralizować zarządzanie krajem, oddając głos obywatelom. Te 30 lat to czas ciężkiej pracy, której ogromny sukces możemy teraz podziwiać. To też czas, w którym Gmina Dobra bardzo się zmieniła. Z małej, wiejskiej gminy staliśmy się silną i prężną gminą, która jest stawiana jako wzór do naśladowania. Za nami wiele zmian, a przed nami nowe wyzwania, zadania i projekty.  

27 maja to także Dzień Pracownika Samorządowego. W tym dniu pragnę złożyć najlepsze życzenia wszystkim Samorządowcom. Życzę Wam dużo zdrowia, pogody ducha oraz pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.

Szczególnie pragnę podziękować pracownikom samorządowym w Gminie Dobra. Dziękuję Wam za codzienną pracę i troskę o interesantów oraz dobro naszej małej ojczyzny jaką jest Gmina Dobra.

Wójt Gminy Dobra
Teresa Dera