Uprzejmie informuję, że uległ zmianie termin nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Dobra zwołanej na dzień 19 marca 2020r. Nowy termin to 30 marca 2020r. Porządek, godzina oraz miejsce zostaną podane w najbliższych dniach.


Bartołmiej Miluch
Przewodniczący RG