Wójt Gminy Dobra informuje, że zostały rozstrzygnięte otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r., w zakresie:

- pomoc i polityka społeczna

- opieka nad osobami objętymi domową i stacjonarną opieką paliatywno-hospicyjną

- upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki.

Informacja o wynikach konkursu >> pobierz (pdf)