Wójt Gminy Dobra ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. wraz z udzieleniem dotacji z budżetu gminy Dobra.

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego w zakresie: opieka nad osobami objętymi domową i stacjonarną opieką paliatywno-hospicyjną, z dotacją w kwocie 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy zł). Szczegóły konkursu w załączniku.

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie "opieka nad osobami objętymi domową i stacjonarną opieką paliatywno-hospicyjną w 2020 r." >> pobierz (pdf)