Wójt Gminy Dobra ogłasza wyniki konsultacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 r., które zostały przeprowadzone na podstawie Zarządzenia Nr 137/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Dobra na rok 2019 w dniach od 20 sierpnia 2019 r.  do 11 września 2019 r. Wyniki konsultacji w załączonym piśmie >> pobierz