Wójt Gminy Dobra ogłasza konsultacje projektu: "Program współpracy Gminy Dobra z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020".

Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 21 sierpnia do 11 września 2019 roku.

Konsultacje będą przeprowadzone z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Dobra.

Zarządzenie Nr 137/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020" >> pobierz (pdf)

Formularz zgłaszania uwag do programu >> pobierz (doc)