Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrej zatrudni na umowę –zlecenie dwie osoby do sprzątania, w terminie od 01.07.2019r. do 26.07.2019r. Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły w Dobrej  ul. Poziomkowa 5 lub telefonicznie pod nr 91 311 33 92. 

Dyrektor PSP Dobra