Informuję, że w związku z wyborami do walnych zgromadzeń Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej zarządzonymi na dzień 28 lipca 2019r. spis osób uprawnionych do głosowania jest udostępniony do wglądu wyborców. Udostępnienie spisu następuje w Urzędzie Gminy Dobra przy ulicy Szczecińskiej 16 A, pokój Nr 4 w godzinach pracy Urzędu w dniach od dnia 14.05.2019r. do dnia 26.07.2019r.

Wójt Gminy Dobra
Teresa Dera