Informuję, że z dniem 1 kwietnia 2019r.  Punkt Konsultacyjny Powiatowego Urzędu w Pracy w Policach zostaje przeniesiony z Dobrej do pomieszczeń Klubu w Dołujach przy ul. Żubrzej 7,
tel.  91 311 89 99.

Wójt Gminy Dobra