Uchwala Nr 266/19 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie organizacji konkursu pn. "Sołtys Roku" 2019 >> pobierz (pdf)

Regulamin konkursu >> pobierz (doc)

Załącznik nr 1 do Regulaminu - karta zgłoszeniowa do konkursu >> pobierz (doc)

Załącznik nr 2 do Regulaminu - oświadczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych >> pobierz (doc)

Załącznik nr 3 do Regulaminu - oświadczenie w sprawie zdjęcia >> pobierz (doc)

Załącznik nr 4 do Regulaminu - deklaracja bezstronności >> pobierz (doc)

Klauzula informacyjna RODO >> pobierz (doc)